Követelmények a Matematika A3 tárgyból

(építőmérnök hallgatók számára) 

2012/13. 2. félév

A tárgy neve:    Matematika A3                    Neptun kódja: BMETE90AX07

Heti óraszám: 2 előadás + 2 gyakorlat

Hiányzás: gyakorlatokról legfeljebb öt alkalommal lehet hiányozni

Tárgyfelelős: Dr. Simon Károly

Tárgy hivatalos hirdetési helye: www.math.bme.hu/~simonk

A vizsgára bocsátás feltétele: a félévi aláírás megszerzése.

Tárgyat 2013-tól egy új rendszerben tanítjuk. A változás két részből áll

 

1.    Először a valószínűségszámítást, tanítjuk, majd utána a diffferenciálegyenletek részt. Mind a két rész effektíven 6-6 héten át megy az előadásokon és gyakorlatokon. (Egy előadás elmarad és egy előadás terhére zh-t írnak.)

2.    Ettől az évtől kezdve a hallgatók választhatnak, hogy

i)      a valószínűségszámítás részt úgy tanulják, mint eddig, pontosan ugyanazokat a fejezeteket pontosan ugyanazon módszerekkel és ugyanúgy számot adva a tudásokról.  Vagy akik azt választják, tanulhatják ugyanezt a valószínűségszámítási tananyagot,

ii)    Vetier András kollégánk által bevezetett, a hagyományosnál sokkal szemléletesebb módon.  Ugyanezeket a  valószínűségszámítási fogalmait computer szimulációkkal vizualizálva.

Ennek helyesebb és világosabb kifejtését Vetier András docens úr honlapján találják meg a hallgatók: 

http://www.math.bme.hu/~vetier/A3_epito.html

Ezen hallgatókat Vetier András docens Úr tanítja a valószínűségszámításra.

A tárgy második fele a differenciálegyenletek rész ugyanúgy megy, mint eddig és akár a 2/i akár a 2/ii módot választja egy hallgató a valószínűségszámítás megtanulására, a differenciálegyenletek rész azonos lesz.

A félév folyamán egy  darab 45 perces zárthelyit íratunk. Ezen maximum 75 pont szerezhető.  Aláírást az a hallgató kaphat, aki 30%-ot, azaz  22 pontot elér.

                    zh: 8. héten előadás idejében és helyén (névsorban A-K első 45 perc, L-Z második 45 perc)

                   pótlás: 11. héten (később meghatározandó helyen és időben)

A kijavított zárthelyik a megírást követő héten, gyakorlaton tekinthetők meg. Később a megtekintésre és a javítással kapcsolatos reklamációkra nem tudunk módot adni.

A zárthelyik pótlása egyben javítási alkalom is. Az időben később született eredményt fogjuk figyelembe venni, tehát rontani is lehet.

Az aláírás megszerzésére további alkalmat biztosítunk a pótlási héten  különeljárási díj befizetése mellett. Ezzel azok a hallgatók élhetnek, akiknek eddigi eredményei nem elegendőek a vizsgára bocsáthatósághoz, és itt maximálisan a vizsgára bocsájtáshoz szükséges 22 pont szerezhető meg.

A félévvégi osztályzat kialakításának módja

A félév végén írásbeli vizsgát tartunk ezen kizárólag a differenciálegyenletek részből áll. A vizsgán 75 pontot lehet szerezni. Sikeres vizsgához (legalább 2-es osztályzathoz)

a vizsgán megszerezhető összes pontok minimum 30 %-át (22 pontot) el kell érni.

A hallgató összpontszáma a félévközi (zárthelyiken szerzett) pontszám és a vizsgán elért pontok összege.

 

A vizsgajegyet a félévről hozott pontszám és a vizsgán szerzett pontok összege alapján számítjuk ki a következő táblázat szerint:

      - 74            elégtelen

75 - 89            elégséges

90 - 104          közepes

105 - 124        jó

125 - 150        jeles

 

A zh-kon és a vizsgán az engedélyezetteken kívül más segédeszközt használni tilos. A felügyelőtanárok utasításait pontosan be kell tartani. Nem szabad egymással és más külső személyekkel kommunikálni még a dolgozat írásának utolsó percében sem. Akik ezt megszegik, azoknak az éppen aktuális dolgozatát semmisnek tekintjük és a vizsgajegy kiszámításának alapját képező összpontszámából 15 pontot levonunk.

 

Kurzusok:

E01

előadás SK (I-XIV hét)

Cs 14:15-16:00

KM26 OLT

Simon Károly prof.

E02

előadás  VA (I-VI hét)

Cs 16:15-18:00

K371

Vetier András doc.

E1

gyakorlat (I-XIV hét)

H 14:15-16:00

K370

Horváth Miklós PhD halg.

E2

gyakorlat VA (I-VI hét)

Sz 10:15-12:00

K376

Vetier András doc.

E3

gyakorlat (I-XIV hét)

P 10:15-12:00

K370

Morvai Gusztáv tud. fő mts.

E4

gyakorlat (I-XIV hét)

P 10:15-12:00

K373

Nándori Péter PhD halg.

Mivel az E2 jelű gyakorlat csak az első 6 hét folyamán lesz, azok a hallgatók, akik az E2 jelű gyakorlatot veszik fel, a 7. héttől kezdődően – saját választásuk szerint – az E1, E3, E4 jelű gyakorlatok valamelyikén vehetnek (és kell, hogy vegyenek) részt. Fontos, hogy az órarendjük kialakításánál erre előre figyeljenek oda!

Az E02 jelű előadás, azaz Vetier András docens úr előadása az első 6 héten át csütörtökönként Simon Károly professzor úr E01 jelű előadását követi. Ezért a hallgatóknak lehetőségük van mindkét előadást meghallgatni, és megismerkedni az ő szemléletesebb módszerével is.

Budapest, 2013. február 4.

 

Dr. Simon Károly (simonk@math.bme.hu)

Egyetemi tanár

tárgyfelelős

Sztochasztika Tanszék tanszékvezetője

http://www.math.bme.hu/~simonk