Kedves Ági és Betti!

 

Itt küldöm válaszaimat a kérdéseikre.

 

Üdvözlettel,

 

Szabados Tamás

 

 

1.) Mióta foglalkozik matematikával?

 

10 éves koromban, az általános iskola 4. osztályában jöttem rá, hogy az átlagos diáknál engem jobban érdekel a matematika. Ettől szorosan elválaszthatatlan, hogy jobban is ment nekem, mint az átlagnak. Ugyanis a matematika megértése szorosan összefügg a motiváltsággal: a matematikát szinte csak abban az esetben lehet megérteni, ha valaki szeretné azt megérteni. "Erőszakkal" ezt nem lehet senkibe beletömni.

 

2.) Milyen tanuló volt?

 

Többnyire jó illetve nagyon jó tanuló voltam. Ennek a fő oka az volt, hogy kíváncsi voltam és vagyok, szeretek új tudást, új ismereteket szerezni.

 

3.) Mit gondol a mai diákokról?

 

A mai magyar diákoknak nem könnyű a helyzetük. A környezetükből és a médiából NEM azt látják, hogy tanulással és tudással sikereket lehet elérni, jó álláshoz lehet jutni, anyagi biztonságot lehet teremteni. Így a motiváltság kevésbé tud kialakulni (tisztelet a kivételnek), és amint írtam, e nélkül nehéz tudást szerezni, különösen a matematikában.

 

A másik probléma az én gyerekkoromhoz képest az, hogy a TV, a videó-klipek és videó-játékok nagyon átvették az olvasás, gondolkodás, tanulás helyét a fiatalok életében. Ez bizony megnehezíti új ismeretek szerzését, mert ezek elsősorban fogalmi úton és nem képi-hangi úton sajátíthatók el.

 

4.) Mi a véleménye a mai matematikai oktatásról?

 

Vegyes. A fiam és a lányom általános- és középiskolás tapasztalatából világos, hogy nagyon sok múlik a matematika tanáron (természetesen). Ugyanaz a diák egész másként viszonyul a matematikához egy jó, hozzáértő és emberséges tanárnál, mint az ellenkező esetben. Bizony, nagyon sok gyenge tanár is van, és amíg a tanárok és a tudás társadalmi és anyagi megbecsülése nem javul Magyarországon, addig a helyzet sem fog javulni.

 

5.) Mi a véleménye a matematika, mint tudomány mai állásáról?

 

A matematika, mint tudomány manapság szerencsére virágzik a nagyvilágban és hazánkban is. Világszerte sok tízezer tehetséges matematikus foglalkozik elméleti matematikai kutatásokkal és a matematika alkalmazásaival. Ezt tükrözi az évente megjelenő új matematikai könyvek és tudományos cikkek óriási száma is.

 

6.) Hol van jelen a mindennapjainkban a matematika?

 

Elsősorban a tudományos kutatásban van jelen, ami a tudománnyal nem foglalkozó átlagember számára nem nagyon tűnik fel. Nem akarok most kitérni az elméleti matematikára, mert azt nehéz lenne megmagyaráznom, inkább csak az alkalmazásokról írnék.

 

- A fizikai kutatásoktól hagyományosan elválaszthatatlan a matematika.

 

- Más természettudományokban is egyre jobban teret nyernek a matematikai módszerek. Erre jó példa az élettudományokban (biológia, orvostudomány) a matematikai modellek és módszerek jelentőségének a növekedése az utóbbi évtizedekben.

 

- A mérnöki tudományoknak szintén hagyományos eszköze. Megemlítem az informatikai tudomány és a matematika kapcsolódó ágainak kölcsönhatását.

 

- Egyre jobban teret nyer a matematika a társadalomtudományokban (közgazdaságtan, szociológia, stb.), sőt időnként már a humán tudományokban is.

 

 

7.) Mi a kedvenc fejtörője? (ha lehet, a megoldást is)

  (Tudna küldeni még egy fejtörőt, aminek nem küldi el a megoldását?)

 

Erre nem tudok válaszolni. Ugyanis az én számomra a matematikai kutatás célja új tudás, új ismeret megszerzése, illetve felfedezése. Ennek a "fejtörés" szükségszerű eszköze, de nem ez a dolog célja. Ennek igazán kellemes része az, amikor sikerül valami új dolgot jobban megértenem.

 

8.) Szokott e festegetni, verset írni, stb., és ha igen, el tudná e küldeni az egyik művét?

 

Nem szoktam, a művészeteket csak befogadóként szeretem. A magyar költészetből pl. József Attilát vagy Petri Györgyöt, a magyar festészetből pl. Munkácsy Mihályt vagy Csontváry Kosztka Tivadart. A külföldi irodalomból Shakespeare, Thomas Hardy, Stendhal, Gogol, Lev Tolsztoj és Dosztojevszkij nevét említem meg. Külön felhívnám a figyelmüket Thomas Hardy két kiváló regényére, amelyeket nagyon szeretek, de amelyek hazánkban nem annyira ismertek: Távol az őrjöngő tömegtől; Egy tiszta nő.

 

Jó olvasást és jó tanulást!