Valószínűségszámítás 2, 2008 tavasz

INDEXEK ALÁIRÁSRA LEADANDÓK JÚNIUS 9.-ÉN 12 ÓRÁIG A H-312-BEN DR. TÓTH BÁLINT IGAZGATÓ TITKÁRSÁGÁN

JEGYEK xls -ben (Szász D. csoportja), xls -ben (Pajor-Gyulai Zs. csoportja)

ÖSSZESíTETT EREDMÉNYEK xls -ben

Pótzh részletek: xls -ben (Szász D. csoprtja)

 

GYIV időpontja: május 22, csütörtök, 10.00, F 229.

Jelentkezési határidő: május 20, déli 12.00 óra

 

 

Témák:

  • 1. EA (02.14): Markov tulajdonság, Markov-lánc, Homogén M-L.,átmenet-valségek, -mátrix,Chapman-Kolmogorov-egyenletek, abszolút eloszlások, stac. eloszlás és egyenlete. Kétállapotú M-L elemzése.
  • 2. EA (02.28): Állapotok elérhetősége, ekvivalenciája, periódua, osztályozása (tranziens, lényeges, aperiodikus, elnyelő). Osztályok. (Ir)reducibilis, aperiodikus láncok. Tönkremenési feladatok. M-L.-ok ergodtétele irred, aper. esetre. Ennek elégséges feltétele.
  • 3. EA (0313): Gyenge konvergencia , feszesség. Feszesség, mint sorozat-kompaktság feltétele (bizonyítás nélkül). Momentum generáló függvény valamint Taylor-sora egyszerű val. változókra. Momnetumok, mint deriváltak. Szorzat-tulajdonság. BIN(n,p) momentum generáló függvénye. Generátorfüggvény.
  • 4. EA (03. 27). Generátor függvény definíciója, kapcsolat a momentumokkal, kapcsolat a momentumgeneráló és a karakterisztikus függvénnyel, konvolúciós szabály, alkalmazások gen fv.-ekre:Galton-Watson folyamat, véletlen bolyongás, létra indexek generátorfüggvénye és tulajdonságai.
  • 5. EA (04.10). Momentum generáló függvények unicitástétele, folytonossági tétele egyszerű valváltozókra. Lindeberg-Lévy CHT, és bizonyítása momentum generáló függvény létezése esetén.
  • 6. EA (04.24). Karakterisztikus függvény és tulajdonságai. Cauchy eloszlás. Teleszkóp egyenlőtlenség.
  • 7. EA (05.16). Lindeberg-Lévy tétel bizonyítása és az eszközök kimondása. Borel-Cantelli lemma. Pólya tétele.

    Az ötéves képzésben elmaradt Valszám 2 pótlása: Dr. Tóth Bálint igazgató és Rozgonyi Eszter HÖK-képviselő levélváltása: txt -ben.