Gyakorlatok anyaga
Mérnök informatikus szak, analízis (2), BSc (BMETE90AX22)

#A gyakorlat témájaJavasolt feladatok
1. Szeparálható differenciálegyenletek,
Elsőrendű lineáris diff. egyenletek
1.1 fejezet: házi feladat
1.2 fejezet: 1-4.
1.3 fejezet: 1-2.
Mateking: differenciálegyenletek
2. Új változó bevezetése,
Iránymező, izoklinák
1.4 fejezet: 1-3., 7.
1.5 fejezet: 1-3.
Mateking: izoklinák
3. Magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek 1.6 fejezet: 1., 2., 3.(3db), 4., 6., 7., 10.
1.8 fejezet: érdeklődőknek hf.
Mateking: differenciálegyenletek
4. Lineáris rekurzió,
Numerikus sorok eleje (alapfogalmak, Leibniz sor, majoráns, minoráns kritérium)
1.7 fejezet: 1., 2.
Első féléves jegyzet 2.1-2.3 fejezetei: 2., 3., 5., 7., 11., 12., 13.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
5. Abszolút és feltételes konvergencia,
Hányados-, gyök- és integrálkritérium numerikus sorokra
Első féléves jegyzet 2.4-2.5 fejezetei: 15-17.
Első féléves jegyzet 5.9 fejezete: 36.
Második féléves jegyzet 2.1 fejezet: 1-5., 7.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
1. zárthelyi (2022. március 31. csütörtök, 8-10h)
6. Hatványsorok,
Taylor-polinom
2.3 fejezet: 1., 2., 6-11. (10. HF),
2.4 fejezet: 1., 2/b.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
7. Taylor-sor,
Binomiális sorfejtés
2.5 fejezet: 1., 2., 5., 6., 8., 9., 14. (18. HF),
2.6 fejezet: 2., 4.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
8. Többváltozós függvények határértéke,
Totális, parciális derivált
3.1 fejezet: 3., 5-8.
3.2 fejezet: 1., 2., 4-6.
Mateking: kétváltozós határérték, totális differenciálhatóság
9. Iránymenti derivált,
Összetett függvény deriválása
Szélsőértékszámítás
3.3 fejezet: 1., 2., 4.
3.4 fejezet: 1., 3., 5.
3.5 fejezet: 1-4.
Mateking: kétváltozós függvények
10. Kettős integrál téglalap és normál tartományon
Kettős integrál transzformációja
3.6.1 fejezet: 1., 2., 4., 5/a, 6.
3.6.2 fejezet: 7-9.
Mateking: kettős és hármas integrál
2. zárthelyi (2022. május 12. csütörtök, 8-10h)
11. Kettős integrál transzformációja
Hármasintegrál, gömbi és hengerkoordináták
3.6.2 fejezet: 10-11.
3.7 fejezet: 1-4.
Mateking: kettős és hármas integrál
12. Hármasintegrál, gömbi és hengerkoordináták
Fourier-sorok
3.7 fejezet: 5-6.
2.7 fejezet: 2., 3., 6.
Mateking: kettős és hármas integrál
13. Fourier-transzformáció Fourier-transzformáció, "Feladatok" fejezet
Mateking: Fourier-sorok

Utolsó frissítés (last modified): 2021.02.15.