Gyakorló feladatok a feladatgyűjteményből
Mérnök informatikus szak, Analízis 2, BSc (BMETE90AX57, BMETE90AX22)

#TémaJavasolt feladatok
1. Szeparálható differenciálegyenletek,
1.1 fejezet: házi feladat
1.2 fejezet: 1-4.
Mateking: differenciálegyenletek
2. Elsőrendű lineáris diff. egyenletek,
Új változó bevezetése
1.3 fejezet: 1-2.
1.4 fejezet: 1-3., 7.
Mateking: differenciálegyenletek
3. Iránymező, izoklinák,
Magasabbrendű lineáris differenciálegyenletek
1.5 fejezet: 1-3.
1.6 fejezet: 1., 2., 3.(3db), 4., 6., 7., 10.
Mateking: izoklinák
Mateking: differenciálegyenletek
4. Lineáris rekurzió,
Numerikus sorok eleje (alapfogalmak, majoráns, minoráns kritérium)
1.7 fejezet: 1., 2.
Első féléves jegyzet 2.1, 2.2 fejezetei: 2., 3., 11., 12., 13.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
5. Hányados-, gyök- és integrálkritérium numerikus sorokra
Leibniz-sorok
Abszolút és feltételes konvergencia
Első féléves jegyzet 2.2, 2.4, 2.5 fejezetei: 5., 7., 15-17.
Első féléves jegyzet 5.9 fejezete: 36.
Második féléves jegyzet 2.1 fejezet: 1-5., 7.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
6. Hatványsorok
2.3 fejezet: 1., 2., 6-11. (10. HF)
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
7. Taylor-polinom,
Taylor-sor
2.4 fejezet: 1., 2/b.
2.5 fejezet: 1., 2., 5., 6., 8., 9., 14. (18. HF),
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
8. Binomiális sorfejtés,
Többváltozós függvények határértéke
2.6 fejezet: 2., 4.
3.1 fejezet: 3., 5-8.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
Mateking: kétváltozós határérték, totális differenciálhatóság
9. Totális, parciális derivált,
Iránymenti derivált, érintősík
3.2 fejezet: 1., 2., 4-6.
3.3 fejezet: 1., 2., 4.
Mateking: sorok, hatványsorok, Taylor-sorok
Mateking: kétváltozós határérték, totális differenciálhatóság
10. Összetett függvény deriválása
Szélsőértékszámítás
3.4 fejezet: 1., 3., 5.
3.5 fejezet: 1-4.
Mateking: kétváltozós függvények
11. Kettős integrál téglalap és normál tartományon
Kettős integrál transzformációja
3.6.1 fejezet: 1., 2., 4., 5/a, 6.
3.6.2 fejezet: 7-11.
Mateking: kettős és hármas integrál
12. Hármasintegrál, gömbi és hengerkoordináták 3.7 fejezet: 1-6.
Mateking: kettős és hármas integrál
13. Fourier-sorok
Fourier-transzformáció
2.7 fejezet: 2., 3., 6.
Fourier-transzformáció, "Feladatok" fejezet
Mateking: Fourier-sorok