Unix ismertetõ

Tartalomjegyzék

 1. Unix ? Linux !
  1. Pár szó a Unix világról
  2. A Unix rövid története
  3. Hogy kerül ide a Linux ?
   1. A lehetõség
   2. Linus Torvalds operációs rendszert ír
   3. Az Internet közössége felkarolja a fejlesztést
  4. Kernelek, disztribúciók, verziók
   1. Folyamatosan fejlõdõ szoftver
   2. A kernel verziószámáról
   3. A disztribúciókról
 2. Hogyan mûködik ?
  1. Memória kezelés, többfeladatos mûködés
  2. Automatikus diszk-gyorsítótár
  3. Fejlett memóriakezelési technikák
   1. A "demand paging" módszer
   2. Megosztott programkönyvtárak
   3. A copy-on-write mechanizmus
  4. A folyamatok ütemezése
  5. Többfelhasználós mûködés
   1. A terminál koncepció
   2. Az egyes felhasználók megkülönböztetése
  6. A file-okról
   1. A Unix file koncepció
   2. A file-rendszer struktúrája
   3. Többféle file-rendszer kezelése
   4. További érdekességek a file-rendszerrõl. A link
 3. Hogyan használjuk ?
  1. Jelentkezzünk be !
  2. A parancsértelmezõ, avagy shell
   1. Miért van rá szükség ?
   2. Milyen shellek vannak ?
   3. Környezeti változók
   4. Különbségek az egyes shellek között
  3. Parancsok futtatása
   1. Az ls parancs
   2. Ismét pár szó a környezeti változókról
   3. Még pár szó az ls parancsról
   4. A file-típusok
   5. A hozzáférési jogosultságok
   6. A file-okhoz tartozó egyéb információk
   7. Unix parancsok paraméterezése
  4. Még néhány alapvető file-kezelő parancs
  5. File-ok tulajdonságainak manipulációja
   1. File attribútumok
   2. File-ok tulajdonjogának állítása
  6. Egy gyakran használt parancs: a man
  7. I/O átirányítás a Unixban
   1. A standard file-leírók
   2. Programok összekötése
  8. A szûrõkrõl (filters)
  9. A shell további lehetõségei
   1. Metakarakterek, file-név helyettesítés
   2. Speciális karakterek semlegesítése
   3. Programok csoportosítása zárójelezéssel
  10. Folyamatok, processzek
   1. Folyamatok a háttérben
   2. Sokáig futó vagy idõzített folyamatok
   3. Folyamataink listázása: a ps parancs
   4. Üzenetek a processzeknek: szignálok
   5. Folyamatok prioritása, a nice parancs
  11. Érintkezés más felhasználókkal
   1. A többi felhasználó
   2. Kommunikáció a többiekkel: write, talk, mail
   3. Hálózatban
  12. Adatok a rendszer egészérõl
  13. Linux specialitások
   1. A virtuális konzol (virtual console)
   2. Speciális billentyûzetkombinációk
 4. A Unix (Linux) file-szerkezete
  1. Könyvtár struktúra
  2. A /dev alkönyvtár
  3. A filesystem-ekrõl
  4. File-elnevezési konvenciók
  5. Az "mtools": DOS-os floppyk kezelése


Szemethy Tivadar,tiv@vma.bme.hu