English version

Lality-Kovács Tünde honlapja
E-mail: tkovacs@math.bme.hu
Fogadóóra: emailben vagy a teamsen keresztüli megkeresésre egyéni konzultáció kérhető

Oktatás

Önéletrajz

Kutatási érdeklődés:
  • Diofantikus egyenletek és diofantikus approximációk
  • Kriptográfia