Matematika A3  (BMETE90AX07)

Tantárgyi követelményrendszer

2015/16 II. félév

 

BME Mat. Int. Sztochasztika Tanszék

1. A tantárgy neve, kódja

Matematika A3, BMETE90AX07

2. Az oktatás nyelve

Magyar

3. A tantárgy célja, feladata

Differenciálegyenletek és valószínűségszámítás ismeretek

4. Jelleg (kötelező, szakirányos)

Kötelező

5. Előad/Gyak./Labor/Kredit/v vagy f

2/2/0//4/v

6. Előtanulmányi követelmény (kód)

Matematika A2, BMETE90AX02

7. Javasolt szemeszter

Ősz

8. Keresztfélév

Tavasz

9. Előadók

Dr. Vetier András és Dr. Mala József

10.a Előadáson való jelenlét (%-ban)

70%

10.b Gyakorlaton való jelenlét (%-ban)

70%

10.c A jelenlét ellenőrzése

Gyakorlaton rendszeresen, előadáson szúrópróbaszerűen

11. Aláírás megszerzésének feltétele (zárthelyi, ZH, tervfeladat)

A mindkét zárthelyin 30%-os teljesítés, azaz mindkét zárthelyin a maximálisan szerezhető 30 pontból 9-et el kell érni

12.a ZH-k száma, időpontjai

Két  zh a  6. és 12. heti előadáson

12.b ZH-k 1. pótlása, időpontja

14. héten szerdán (május 18.) 16-18, K234
mindkét zh pótolható, az új eredmény felülírja a régit

12.c ZH-k 2. pótlása, időpontja

A pótlási héten a két zh egyike különeljárási díj ellenében pótolható (az új eredmény felülírja a régit)

13.a Tervfeladatok száma

-

13.b Tervfeladatok kiadásának ideje

-

-

13.c Tervfeladatok aláíratásának ill. beadásának és pótaláíratásának, pótbeadásának ideje

-

-

 

-

-

 

-

-

13.d A féléves feladatok beadása

-

13.e A féléves feladatok késedelmes beadása

-

15. Vizsga jellege

Írásbeli, ahol a feladatok 1/3 része a 2. zh utáni anyagból  várható.

16. Jegykialakítás szempontjai

2. zh utáni anyagból  30%, összességben 40% teljesítés után  (max. 90 pontból min. 36-ot kell elérni) a zh eredményekkel összesített összpontszám  (150) 50%-a (75 pont) kell az elégségeshez, majd 90 ponttól  közepes, 105-től jó, 125-től jeles az osztályzat.

17. ZH-n, vizsgán használható segédanyag

Honlapra feltett képletek  (diff. egy. és val.szám témákban)

18. Jegyzet a tárgyhoz:

Előadások és gyak. anyaga:
www.math.bme.hu
/~vetier/A3_epito_2016_tavasz.html

19. Hallgatói óraszükséglet:

Ea: 28,  gyak: 28,  ezek követése, konzultálás és zh-ra készüles: 44, vizsgára készülés 20 munkaóra, összesen 120 munkaóra.

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ütemterv:

1    Valószínűség, egyenletes eloszlás (diszkrét, folytonos)

2    Feltételes vsz, függetlenség

3    Diszkrét eloszlások, várható érték, szórás

4    Folytonos eloszlások várható érték és szórás tulajdonságai

5   ----------   SZÜNET   -----------

6    Közelítések normális eloszlással

7    ---------   Zh1    -----------

8   Szétválasztható és lineáris d.e. – ek, kezdeti érték problémák megoldása

9   Autonóm d.e. – ek megoldása és stabilitásának vizsgálata

10   Lineáris állandó együtthatós másodrendű d.e. – ek megoldása, homogén és inhomogén esetben

11   Hiányos másodrendű d.e. – ek

12   ---------   Zh2   ------------

13   Egzakt d.e. – ek, potenciálfüggvény

14  2x2-es lineáris d.e. – rendszerek megoldása

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zárthelyi:                  6. és 12. hét, előadáson

Zárthelyi  pótlása:      mindkét zh a 13. héten tanórán kívül,
                                       + csak az egyik zh a pótlási héten különeljárásí díj ellenében

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Irodalom: Dr. Simon Károly jegyzete a tárgy honlapjáról elérhető.
                  Ezen kívül nézzék meg: Thomas-féle Kalkulus I. 288-291.old., II. 299-312.old. és
II. 319-324 old.

 

Ajánlott irodalom:

-          Scharnitzky Viktor: Közönséges diff. egyenletek, Műszaki Könyvkiadó

-          W. E. Boyce, R. C. DiPrima: Elementary Differential Equations, Wiley, 1992

-          Barabás Béla:  Differential Equations (jegyzet angolul a Budafoki u. fénymásoló szalonban)

-       Vetier András: Valószinűségszámitás (Műegyetemi Kiadó, 051360 jegyzet) - LETÖLTHETŐ

      -      Probability Theory with Simulations: Interactive Text-book and Exercise-book


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Budapest, 2016.  január 15.

 

                                                                                                                             Dr. Vetier András

                                                                                                                              egyetemi docens