Matematika A4  (Valószínűségszámítás) BMETE90AX51

2018/19 tanév  1. félév,   2018 ősz

heti 2+2 óra, 4 kreditTárgyfelelős: Vetier András

Előkövetelmény: Matematika A1 és A2 sikeres vizsga.

További ajánlott irodalom:
http://math.bme.hu/~vetier/051360_Vetier_Valoszinusegszamitas.pdf
Vetier András, Probability with simulations, Elektronikus interaktív angol nyelvű jegyzet, 2011
Vetier András, Probability with simulations, Tankönyvtár, TTK, BME, 2011

Ferenczy Miklós, Valószínűségszámítás és alkalmazása, Feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  2007.
Solt György, Valószínűségszámítás (példatár megoldásokkal), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Vetier András, Szemléletes mérték- és valószínűségelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.


Hiányzás a gyakorlatokról: A TVSZ szerint a félév során a gyakorlatok legalább 70 %-án részt kell venni. Ez 14 gyakorlat esetén max 4 hiányzást enged meg, 13 gyakorlat esetén max 3 -at.

Zárthelyi: A   4.   7.   10.   heti
gyakorlatok elején lesz egy-egy 10 pontos kis-zh, és egy 20 pontos, 3 feladatból álló nagy-zh,
melyek mindegyikén elméleti fogalmakat is és feladatokat is kérdezünk.

Az aláírás megszerzésének feltételei:
           a 2 legjobb röpzh eredménye is eléri a 40%-ot (a maximális 20 pontból legalább 8 pontot),
           és a zárthelyi eredménye eléri a 40%-ot (a maximális 20 pontból legalább 8 pontot),
           és a hiányozások száma nem több a megengedettnél.

A vizsga lebonyolítása: A vizsga írásbeli. A vizsgakérdések az évközi zh -k kérdéseinél összetettebbek, nehezebbek. A vizsga 60 pontos. 

Osztályzat a vizsgán: A legalább 2-es osztályzat megszerzéséhez szükséges, hogy a 60 pontos vizsga eredménye legalább 24 pont legyen. Ha ez a feltétel teljesül, akkor tekintjük a röpzh-k, a zárthelyi és vizsga eredményeinek összegét, amiből az osztályzat az alábbi táblázat alapján születik:

         40 %-tól  2, elégséges
         55 %-tól  3, közepes
         70 %-tól  4, jó
         85 %-tól  5, jeles.

 

Tantárgyi adatlap a VIK honlapjánhttps://portal.vik.bme.hu/kepzes/targyak/TE90AX51/

 

 

 2018. 07. 18.

 

Vetier András
tárgyfelelős

Sztochasztika Tanszék