Matematika A4  (Valószínűségszámítás) BMETE90AX51

2019/20 tanév  2. félév,   20120 ősz

heti 2+2 óra, 4 kreditTárgyfelelős: Vetier András

Előkövetelmény: Matematika A1 és A2 sikeres vizsga.


Tankönyv:
Az aktuális félév honlapjáról közvetlenül elérhető és letölthető


További ajánlott irodalom:
http://math.bme.hu/~vetier/051360_Vetier_Valoszinusegszamitas.pdf
Vetier András, Probability with simulations, Elektronikus interaktív angol nyelvű jegyzet, 2011
Vetier András, Probability with simulations, Tankönyvtár, TTK, BME, 2011

Ferenczy Miklós, Valószínűségszámítás és alkalmazása, Feladatgyűjtemény. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,  2007.
Solt György, Valószínűségszámítás (példatár megoldásokkal), Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2005.
Vetier András, Szemléletes mérték- és valószínűségelmélet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.


Hiányzás a gyakorlatokról:
Az előadások és a gyakorlatok legalább 70 %-án figyelmesen, illetve aktívan részt kell venni.
Ez 14 hét esetén max 4 hiányzást enged meg, 13 t esetén max 3 -at.

Évközi beszámolók:
A félév során három
gyakorlaton (a pontos időpontokat a hallgatókkal egyeztetjük) lesz
egy-egy
10 pontos beszámoló (szóban vagy írásban),
melyek mindegyikén elméleti fogalmakat is és feladatokat kérdezünk.
Mivel a félévközi munka értékelésénél a három beszámoló közül csak a legjobb kettőt vesszük figyelembe,

a beszámolók egyéb pótlására nincs lehetőség.


Nagy zárthelyi:
A VIK által kitűzött héten
lesz
egy 20 pontos, három feladatból álló nagy-zh,
melyen elméleti fogalmakat is és példákat is kérdezünk.

A félév utolsó heteinek valamelyikén - a VIK által kitűzött időpontban - lesz egy pót zh.

Az aláírás megszerzésének feltételei:
           a három közül a két legjobb
beszámoló eredménye külön-külön el kell érje a 40%-ot,
azaz
a maximális 10 pontból legalább 4 pontot (ami a
maximális 20 pontból legalább 8-at jelent), és
           a nagy zárthelyi eredménye eléri a 40%-ot (a maximális 20 pontból legalább 8 pontot), és
           a hiányozások száma se az előadásokon se a gyakorlatokon nem több a megengedettnél.

A vizsga lebonyolítása:
A vizsga írásbeli. A vizsgakérdések az évközi zh -k kérdéseinél összetettebbek, nehezebbek. A vizsga 60 pontos. 

Osztályzat a vizsgán:
A legalább 2-es osztályzat megszerzéséhez szükséges, hogy a 60 pontos vizsga eredménye legalább 24 pont legyen.
Ha ez a feltétel teljesül, akkor tekintjük hallgatónak
a
félév során szerzett (minimum 16, maximum 40) pontjának és
a vizsgán szerzet (minimum 24, maximum 60) pontjának az összegét, amiből az osztályzat az alábbi táblázat alapján születik:

         40 %-tól  2, elégséges
         55 %-tól  3, közepes
         70 %-tól  4, jó
         85 %-tól  5, jeles.

 

Javítási lehetőség szóbeli vizsgán:
Akinek a fenti szabályok szerint az elért osztályzata 3-as vagy 4-es, egy jegyet javíthat, ha a a tankönyvben "Extra tananyag"-ként megjelölt részekből 20 oldalnyi (maga által választott) anyagrészből felkészül, és abból a feltett egyetlen kérdésre jól válaszol.
 


A vizsgakurzuson lévő hallgatók
a Matematika Intézet vezetőségének rendelkezése szerint nem vehetnek részt a félévközi beszámolókon és a nagy zárthelyin.

 

 

 2020. 011. 30

 

Vetier András
tárgyfelelős

Sztochasztika Tanszék