Adatszerkezetek

Tömbök

Pythonban a 2-dimenziós tömböket listák listájával, a 3-dimenziósakat listák listájának listájával... tudjuk legegyszerűbben reprezentálni:

In [1]:
M = [[1, 2], [3, 4]]

Tömb egy elemét így érhetjük el:

In [2]:
M[0][1]
Out[2]:
2
In [3]:
M = [[[1, 2], [3, 4]], [[5, 6], [7, 8]], [[0, 9], [0, 0]]] # 3x2x2-es tömb
M[2][0][1]
Out[3]:
9

Írjunk olyan függvényt, mely kiír egy 2D tömböt táblázatszerűen ilyesmi formában:

1  2
3  4
In [4]:
def tomb_kiir(M):
  for i in range(len(M)):
    for j in range(len(M[i])):
      print(M[i][j], end='\t')  # TAB karakter
    print()
In [5]:
tomb_kiir([[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]])
1	2	3	
4	5	6	
7	8	9	
In [6]:
tomb_kiir([[1, 2, 3, 3.5], [4, 5, 6, 6.5], [7, 8, 9, 9.5]])
1	2	3	3.5	
4	5	6	6.5	
7	8	9	9.5	

Bonyolultabb adatszerkezetek

Törzsvásárlói kedvezményt szeretnénk adni a vásárlóinknak. Adott a nevük (egyedi, string) és az eddigi vásárlásaik végösszege (egyenként). Minden ügyfélhez egy lista tartozik, melynek első eleme a személy neve, a második egy lista a vásárlások összegéről, például:

["Anett", [54, 23, 12, 56, 12, 71]]

A kedvezményt a következő módon adnánk:

Összes vásárlás > 200: 10%

Összes vásárlás > 500: 15%

Összes vásárlás > 1000: 20%

Írjuk meg a függvényt, mely megkapja a vásárlók listáját (elemei, mint a fenti "Anett" lista) és visszaad egy listát melyben 2 elemű listák vannak, az első elem a vásárló neve, a második a kedvezménye. Pl:
["Anett", 10]

Hogyan fogjunk neki? Bontsuk részfeladatokra!

 1. A szummából eldönteni a kedvezményt
 2. Vásárló listából kinyerni a vásárlások szummáját
 3. Az egészet elvégezni a teljes vásárló listára

Kétféle képpen lehet haladni (design):

 • top-down: először a fő feladatot oldam meg, úgy hogy az alfeladatokat megoldottnak tekintem
 • bottom-up: először az alfeladatokat oldom meg, azokból állítom össze a fő programot (függvényt)
In [7]:
# top-down

def kedvezmeny(vasarlok):
  kedvezmenyek = []
  for vasarlo in vasarlok:
    kedvezmenyek.append(kedvezmeny_szamol(vasarlo))
  return kedvezmenyek

def kedvezmeny_szamol(vasarlo):
  nev = vasarlo[0]
  osszeg = 0
  for vasarlas in vasarlo[1]:
    osszeg += vasarlas
  return [nev, osszegbol_kedvezmeny(osszeg)]

def osszegbol_kedvezmeny(osszeg):
  if osszeg > 1000:
    return 20
  if osszeg > 500:
    return 15
  if osszeg > 200:
    return 10
  return 0
In [8]:
kedvezmeny([["Anett", [54, 23, 12, 56, 12, 71]], 
      ["Hagrid", [111, 545, 343, 56, 12, 66]], 
      ["Béla", [11, 3, 12, 1, 12, 55]],
      ["Not_a_wizard", [54, 222, 65, 56, 43, 71]]])
Out[8]:
[['Anett', 10], ['Hagrid', 20], ['Béla', 0], ['Not_a_wizard', 15]]

Rendezett sorozat (tuple)

Már megismerkedtünk a karakterláncokkal (sztringekkel) és listákkal, mint összetettebb adatszerkezetekkel. A szám-n-es vagy tuple megadása kerek zárójelek közt vesszőkkel elválasztva, vagy a tuple() függvénnyel adható meg:

In [9]:
t = (1, 5, 6, 2, 1)
print(t[2])
type(t)
6
Out[9]:
tuple
In [10]:
l = [1, 2, 3]
t = tuple(l)
print(t)
(1, 2, 3)
In [11]:
for e in t:
  print(e, end=" ")
1 2 3 
In [12]:
t[1] = 4
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-12-87b0f225887f> in <module>
----> 1 t[1] = 4

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Bizonyos helyzetekben a zárójel el is hagyható:

In [13]:
x = 2, 3, 4
print(x)
(2, 3, 4)
In [14]:
x, y = 2, 3
print(x)
print(y)
2
3

1-hosszú tuple nem összetévesztendő a sima zárójellel, ennek érdekében az utolsó (és egyben első) elem után vesszőt rakunk.

In [15]:
print(type((1)))
print(type((1,)))
<class 'int'>
<class 'tuple'>

Változtatható és nem változtatható adatszerkezetek

A tuple-k úgy működnek, mint a listák egy kivétellel. A listák elemei változtathatók (mutable), a tuple elemei nem változtathatók (immutable). Egy tuple elemei csak úgy változtathatók meg, ha újra létrehozzuk, hasonlóan a string-ekhez:

In [16]:
s = ("l", "e", "l", "e", "t")
print(s[2])
s = ("l", "e", "h", "e", "t")
l
In [17]:
for e in s:
  print(e, end=' ')
l e h e t 
In [18]:
s[2] = "l"
---------------------------------------------------------------------------
TypeError                 Traceback (most recent call last)
<ipython-input-18-29c9f6e304a0> in <module>
----> 1 s[2] = "l"

TypeError: 'tuple' object does not support item assignment

Szótárak

A szótárakat képzelhetjük úgy, mint kulcs-érték párok tárolóit. Egy szótár kulcsa bármilyen megváltoztathatatlan adatszerkezet lehet, akár egyszerű, mint egy egész vagy valós szám, akár egy tuple, vagy egy string.

Létrehozhatjuk kapcsos zárójellel { } vagy a dict() függvénnyel.

In [19]:
d = {"kutya": 5}
type(d)
Out[19]:
dict

Értékként bármilyen adattípus szerepelhet, nem kell megváltoztathatatlannak lennie:

In [20]:
d = {}
d["macska"] = [1, 5]
d
Out[20]:
{'macska': [1, 5]}

Szótárba új elemet úgy vehetünk fel, ha egy új kulcshoz hozzárendelünk egy értéket:

In [21]:
d["cica"] = 1
d
Out[21]:
{'macska': [1, 5], 'cica': 1}

Egy szótáron belül többféle típusú kulcs is lehet:

In [22]:
d = dict()
d[5] = 7
d[(1, 5)] = "macska"
print(d)
d["macska"] = [1, 5]
d[(1, 5)] = "sajt"
print(d)
{5: 7, (1, 5): 'macska'}
{5: 7, (1, 5): 'sajt', 'macska': [1, 5]}

A szótár kulcsai bejárhatók egy for ciklussal:

In [23]:
for kulcs in d:
  print(kulcs, d[kulcs])
5 7
(1, 5) sajt
macska [1, 5]

Az előbbi vásárló adatbázis így nézne ki szótárral:

In [24]:
vasarlok = {"Anett": [54, 23, 12, 56, 12, 71],
      "Hagrid": [111, 545, 601],
      "Béla": [11, 3, 12, 1, 12, 55],
      "Not_a_wizard": [54, 222, 165, 56]}
print(vasarlok)
print()
print(vasarlok["Béla"])
{'Anett': [54, 23, 12, 56, 12, 71], 'Hagrid': [111, 545, 601], 'Béla': [11, 3, 12, 1, 12, 55], 'Not_a_wizard': [54, 222, 165, 56]}

[11, 3, 12, 1, 12, 55]

Feladat: Írjunk olyan programot, mely minden vásárlónra eltárolja a kedvezményét is.

In [25]:
# szótárral

def kedvezmeny(vasarlok):
  for vasarlo in vasarlok:
    vasarlok[vasarlo] = {"v": vasarlok[vasarlo]}
    vasarlok[vasarlo]["k"] = kedvezmeny_szamol(vasarlok[vasarlo]["v"])
    print(vasarlo, vasarlok[vasarlo]["k"]) 
    
def kedvezmeny_szamol(v):
  osszeg = 0
  for vasarlas in v:
    osszeg += vasarlas
  return osszegbol_kedvezmeny(osszeg)

def osszegbol_kedvezmeny(osszeg):
  if osszeg > 1000:
    return 20
  if osszeg > 500:
    return 15
  if osszeg > 200:
    return 10
  return 0
In [26]:
kedvezmeny(vasarlok)
Anett 10
Hagrid 20
Béla 0
Not_a_wizard 10
In [27]:
vasarlok.keys()
Out[27]:
dict_keys(['Anett', 'Hagrid', 'Béla', 'Not_a_wizard'])
In [28]:
vasarlok.values()
Out[28]:
dict_values([{'v': [54, 23, 12, 56, 12, 71], 'k': 10}, {'v': [111, 545, 601], 'k': 20}, {'v': [11, 3, 12, 1, 12, 55], 'k': 0}, {'v': [54, 222, 165, 56], 'k': 10}])
In [29]:
for i in vasarlok.values():
  print(i)
{'v': [54, 23, 12, 56, 12, 71], 'k': 10}
{'v': [111, 545, 601], 'k': 20}
{'v': [11, 3, 12, 1, 12, 55], 'k': 0}
{'v': [54, 222, 165, 56], 'k': 10}
In [30]:
sorted(vasarlok)
Out[30]:
['Anett', 'Béla', 'Hagrid', 'Not_a_wizard']

Hash függvény

Minek alapján sort-ol, ha a kulcsok különféle típusúak lehetnek?

Több beépített python függvény és algoritmus is (mint például a dict) használja a hash() függvényt. Ezeket a hash-értékeket használja az elemek gyors eléréséhez. Hogy a szótárban a kulcs hash-elhető legyen, nem változhat, ezért a kulcs nem lehet mutable objektum, például lista!

A számítástechnika és a kriptográfia más területein is fontos (mind alkalmazásban, mind elméletben) Haladó adatszerkezetek és algoritmuselemzési technikák, Friedl Katalin.

Mit csinál egy hash:

 • adathoz egy természetes számot rendel (fix adatábrázolás: 64, 128, 256 ... biten)
  • függvény, vagyis determinisztikus és adott bemenetre egyértelmű
 • nagyjából egyedi (kevés különböző értéknek ugyanaz a hash értéke)
 • gyorsan számítható

Ezen felül extra elvárások lehetnek (kriptográfiai hash):

 • ne lehessen visszaállítani a hash-ből az adatot (legalábbis próbálkozásnál nem jobban)
 • (pszeudo) véletlenszerű és nem-folytonos legyen
 • adathoz és hash-hez ne lehessen azonos hash-ű más adatot generálni (próbálkozásnál nem jobban)

Néhány hash érték, ami lekérhető a hash() függvénnyel:

In [31]:
print(hash((1, 5)))
print(hash(5), hash(0), hash(False), hash(True))
print(hash((5,)))
print(hash("kutya"))
print(hash("kutyb"))
print(hash("mutya"))
print(hash("kutya, macska, kutya, macska, akármi, valami"))
3713081631939823281
5 0 0 1
3430023387570
5522131168496116285
-233927044040835776
948100982819340762
-7364934296217638004

Alkalmazásai

 • checksum (fájl hash)
 • adatok tárolása gyors eléréssel (dict)
 • pszeudorandom szám generátor (kriptográfia)

Gyűjteményes adattípusok bejárása, függvényei

Bejárható (iterable) az olyan adattípus, mely egyesével vissza tudja adni az összes értékét. Bejárásra a for ciklus használható (ezt már előbb láttuk).

Több hasznos beépített függvény van ami egyes bejárható objektumokra alkalmazható.

In [32]:
# ismétlés
print("kutya "*3)
print((1, 2, 3)*3)
print([1, 2, 3]*3)
kutya kutya kutya 
(1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3)
[1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3]
In [33]:
# konkatenálás
(1, 2) + (2, 4, 6)
Out[33]:
(1, 2, 2, 4, 6)
In [34]:
# mind igaz-e (logikai többváltozós "és")
print(all((False, True, True, True)))
print(all((0, 1, 1, 1)))
False
False
In [35]:
# bármelyik igaz-e (logikai többváltozós "vagy")
any((0, 1, 1, 1))
Out[35]:
True
In [36]:
# "transzponlás"
zip([1, 2, 3], [11, 12, 13], ["a", "b", "c"])
Out[36]:
<zip at 0x7fa6bac5e7c8>
In [37]:
list(_)
Out[37]:
[(1, 11, 'a'), (2, 12, 'b'), (3, 13, 'c')]
In [38]:
tomb_kiir(_)
1	11	a	
2	12	b	
3	13	c	

A "transzponálás" hagyományos for ciklussal:

In [39]:
M = [1, 2, 3], [11, 12, 13], ["a", "b", "c"]
for i in range(3): # oszlop index
  for row in M:  # sor
    print(row[i], end=' ')
  print()
1 11 a 
2 12 b 
3 13 c 
In [40]:
# összeg (számokra van, sztringekre ez nem)
sum((1, 2, 3))
Out[40]:
6
In [ ]: