Bináris fák és algoritmusaik

Bináris keresés

Vegyünk egy különböző valós számokból álló $n$-elemű listát. Keressünk meg benne egy adott számot. Végigmenni az elemeken amíg meg nem találjuk, átlagosan $n/2$ összehasonlítást, legrosszabb esetben $n$ összehasonlítást igényel. Ez az algoritmus tehát a lista hosszának konstansszorosányi műveletettel megoldható, amit úgy fejezünk ki, hogy az algoritmus a műveletigénye a lista hosszában lineáris, azaz $O(n)$ (estsd: ordó $n$).

Ennél lehet gyorsabban is, a bináris kereséssel, ha a lista már rendezve van. Ez $O(\log(n))$ idő alatt megtalálja a listában a keresett elemet. Akkor érdemes használni, ha több elemet is meg kell keresni a listában: ekkor egyszer kell rendezni, utána már gyorsan lehet benne keresni elemeket.

Bináris keresés

 • Nézzük meg hogy a lista közepe nagyobb-e vagy kisebb, mint a keresett elem.
  • Ha kisebb, akkor a keresett elem ez után kell legyen.
   • Ekkor folytassuk az első lépéstől a lista második felében keresve.
  • Ha nagyobb, akkor a keresett elem ez előtt kell legyen.
   • Ekkor folytassuk az első lépéstől a lista első felében keresve.
  • Ha egyenlő, akkor metaláltuk.
In [1]:
import sys


def binary_search(l, x):
  a = 0
  b = len(l)-1
  while a <= b:
    i = (a + b)//2
    print(i, end=' ', file=sys.stderr)
    if l[i] < x:
      a = i+1
    elif l[i] > x:
      b = i-1
    else:
      print(file=sys.stderr)
      return i
  print(file=sys.stderr)
  return None

stderr (standard error) a Linux redszereken az a file ahová egy processz írni tudja a hibaüzeneteket. A terminálról futó processzek esetén ez a terminálon jelenik meg a stdout (standard output) kimenetekkel együtt. A jupyter halvány színnel különbözteti meg az outputtól. A fenti kódban nyomkövetésre használjuk, elkülönítendő a standard kimenettől.

In [2]:
l = [3, 10, -1, 3.14, 20, 2, 11, 12, 1]
l.sort()
print(l)
b = binary_search(l, 10)
print(b, l[b])
[-1, 1, 2, 3, 3.14, 10, 11, 12, 20]
5 10
4 6 5 
In [3]:
b = binary_search(l, 13)
print(b)
None
4 6 7 8 

Ez a keresés legrosszabb esetben $\log_2(n)$ felső egészrésze lépést vesz igénybe, mert minden lépésben feleződik a lehetséges helyek száma.

In [4]:
for i in range(-1, 11):
  print(binary_search(list(range(10)), i), end=" ")
None 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 None 
4 1 0 
4 1 0 
4 1 
4 1 2 
4 1 2 3 
4 
4 7 5 
4 7 5 6 
4 7 
4 7 8 
4 7 8 9 
4 7 8 9 

Ebben az algoritmusban egy fontos kritérium, hogy előre rendezve legyen a lista. Kérdés, mit tegyünk, ha egy új elemet akarunk a listába tenni. Ezt könnyítendő megtehetjük, hogy úgy szúrunk be elemet, hogy az a megfelelő helyre kerüljön és akkor mindvégig rendezve is marad a lista (törlésnél nem romlik el a rendezés).

Írjunk osztályt rendezett lista kezelésére.

In [5]:
class OrderedList:

  def __init__(self, elements=[]):
    self.l = sorted(elements)

  def search(self, x):
    a = 0
    b = len(self.l)-1
    while a <= b:
      i = (a + b)//2
      if self.l[i] < x:
        a = i+1
      elif self.l[i] > x:
        b = i-1
      else:
        return i
    return None

  def insert(self, x):
    a = 0
    b = len(self.l)-1
    while a <= b:
      i = (a + b)//2
      if self.l[i] < x:
        a = i+1
      elif self.l[i] > x:
        b = i-1
      else:
        return
    self.l.insert(a, x)

  def erase(self, index):
    if index >= 0 and index < len(self.l):
      del self.l[index]

  def __iter__(self):
    return iter(self.l)

  def __repr__(self):
    return str(self.l)
In [6]:
l = OrderedList([1, -1, 3])
print(l)
l.insert(5)
print(l)
l.erase(2)
print(l)
l.insert(3.14)
l.insert(0)
print(l)
print(l.search(1))
[-1, 1, 3]
[-1, 1, 3, 5]
[-1, 1, 5]
[-1, 0, 1, 3.14, 5]
2

Bináris fák

A bináris fa egy olyan irányított gráf, amelynek vagy egy gyökere (egy kitüntetett csúcs, melynek 0 a befoka, a többi csúcsnak 1 a befoka), továbbá minden csúcsnak legfeljebb két „gyereke” van (azaz minden csúcs kifoka legföljebb 2). Az elemek sorrendben tartását egy bináris fával fogjuk megvalósítani elemek hozzáadása és törlése közben is.

In [7]:
class Tree:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.left = None
    self.right = None

  def insert(self, data):
    if self.root > data:
      if self.left is None:
        self.left = Tree(data)
      else:
        self.left.insert(data)
    elif self.root < data:
      if self.right is None:
        self.right = Tree(data)
      else:
        self.right.insert(data)

A bináris fa jelen implementációja eleve rendezve tárol elemeket a fa csúcsaiban. A módszer az, hogy a csúcs üres (None értékű) bal- és jobb gyerekkel jön létre. Ha be akarunk szúrni egy elemet, akkor a következőképp járunk el:

 • Ha a beszúrandó adat kisebb, mint az aktuális csúcsban tárolt, akkor, ha a bal oldal üres, eltároljuk a bal ágon, egyébként rekurzívan meghívjuk a bal oldal beszúr metódusát.
 • Ha a beszúrandó elem nagyobb, akkor ugyanígy járunk el a jobb oldallal.
 • Ha egyenlő, akkor már ott van, akkor nem csinálunk semmit.

Most bővítsük ki az osztályunkat egy to_list() metódussal. Ez a fa elemeit rendezett listaként adja vissza. Először létrehozunk egy üres listát. Ha a bal ág nem üres, meghívjuk rekurzívan a metódust, és hozzáadjuk a listához a visszaadott listát, majd hozzáadjuk a listához az aktuális Tree adatát, majd a jobb ágra is meghívjuk a to_list metódust és a visszaadott listát hozzáadjuk a eddigiekhez.

Python Tutor link

In [8]:
class Tree:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.left = None
    self.right = None

  def insert(self, data):
    if self.root > data:
      if self.left is None:
        self.left = Tree(data)
      else:
        self.left.insert(data)
    elif self.root < data:
      if self.right is None:
        self.right = Tree(data)
      else:
        self.right.insert(data)

  def to_list(self):
    s = []
    if self.left is not None:
      s += self.left.to_list()
    s.append(self.root)
    if self.right is not None:
      s += self.right.to_list()
    return s
In [9]:
tree = Tree(5)
tree.insert(4)
tree.insert(1)
tree.insert(7)
print(tree.to_list())
[1, 4, 5, 7]
    5
   / \
   4  7
  /
  1

Mit nyertünk ezzel? Először is, az adatainkat rendezve tároljuk, beszúrni pedig átlagosan $O(\log(n))$ lépésben tudunk, hiszen a fa mélysége nagyjából ennyi. Persze ez nem mindig igaz, hiszen ha az adataink eleve rendezve érkeznek, a fa nem lesz kiegyensúlyozott. Nézzük meg a pythontutor-on!

In [10]:
tree = Tree(5)
tree.insert(4)
tree.insert(3)
tree.insert(2)
tree.insert(1)
    5
    /
   4
   /
  3
  /
 2
 /
1

Önkiegyensúlyozó, AVL-fákról az Algoritmuselmélet tárgy keretein belül lesz szó. Most implementáljuk a find(data) metódust, ami visszaadja azt a részfát, melynek a data a gyökere.

Python Tutor link

In [11]:
class Tree:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.left = None
    self.right = None

  def insert(self, data):
    if self.root > data:
      if self.left is None:
        self.left = Tree(data)
      else:
        self.left.insert(data)
    elif self.root < data:
      if self.right is None:
        self.right = Tree(data)
      else:
        self.right.insert(data)

  def to_list(self):
    s = []
    if self.left is not None:
      s += self.left.to_list()
    s.append(self.root)
    if self.right is not None:
      s += self.right.to_list()
    return s

  def find(self, data):
    if data == self.root:
      return self
    elif data < self.root and self.left is not None:
      return self.left.find(data)
    elif data > self.root and self.right is not None:
      return self.right.find(data)
    else:
      return None
In [12]:
tree = Tree(5)
tree.insert(3)
tree.insert(6)
tree.insert(4)
tree.insert(1)
tree.insert(2)
print(tree.find(3).root)
print(tree.find(3).to_list())
3
[1, 2, 3, 4]
    5
   / \
   3  6
  / \
  1  4
  \
   2

Hogyan törölhetünk egy csúcsot a fából? Ha a törlendő adat egy levélben van (nincs gyereke, azaz a kifoka 0), vagy csak egy gyereke van, a helyzet egyszerű: kitöröljük és az egyetlen gyerekével (ha egyáltalán létezik) helyettesítjük. Ha két gyereke van, megkeressük a legkisebb elemet, ami még nagyobb nála (ez a leg-baloldalibb levél a jobb oldali részfában) és azzal helyettesítjük, a levelet pedig töröljük.

Érdemes végig követni!

In [13]:
class Tree:
  def __init__(self, root):
    self.root = root
    self.left = None
    self.right = None

  def insert(self, data):
    if self.root > data:
      if self.left is None:
        self.left = Tree(data)
      else:
        self.left.insert(data)
    elif self.root < data:
      if self.right is None:
        self.right = Tree(data)
      else:
        self.right.insert(data)

  def to_list(self):
    s = []
    if self.left is not None:
      s += self.left.to_list()
    s.append(self.root)
    if self.right is not None:
      s += self.right.to_list()
    return s

  def minValue(self):
    current = self
    while(current.left is not None):
      current = current.left
    return current


def deleteNode(tree, node):
  if node < tree.root:
    tree.left = deleteNode(tree.left, node)
  elif node > tree.root:
    tree.right = deleteNode(tree.right, node)
  else:
    if tree.left is None:
      temp = tree.right
      tree = None
      return temp
    elif tree.right is None:
      temp = tree.left
      tree = None
      return temp
    temp = tree.right.minValue()
    tree.root = temp.root
    tree.right = deleteNode(tree.right, temp.root)
  return tree
In [14]:
tree = Tree(5)
tree.insert(3)
tree.insert(1)
tree.insert(4)
tree = deleteNode(tree, 3)
print(tree.to_list())
[1, 4, 5]
    5        5
   /        /
   3    =>   4
  / \       /
  1  4      1
In [15]:
tree = Tree(5)
tree.insert(4); tree.insert(1); tree.insert(8)
tree.insert(6); tree.insert(9)
print(tree.root, tree.to_list())
tree = deleteNode(tree, 5); print(tree.root, tree.to_list())
tree = deleteNode(tree, 6)
tree = deleteNode(tree, 9); print(tree.root, tree.to_list())
tree = deleteNode(tree, 1)
tree = deleteNode(tree, 8); print(tree.root, tree.to_list())
5 [1, 4, 5, 6, 8, 9]
6 [1, 4, 6, 8, 9]
8 [1, 4, 8]
4 [4]
  5      6      8     8    8   4
  / \     / \     / \    /    / 
 4  8  =>  4  8  => 4  9 => 4  => 4  => 
 /  / \   /   \   /     /
1  6  9  1    9  1     1

Mire jók a bináris fák?

Például formulák elemzésére, elvégzésére. Az alábbi fa olyan, hogy vagy két gyereke van egy csúcsnak, vagy egy sem. Ha két gyereke van, akkor a csúcs egy műveletet reprezentál, ha nincs gyereke, akkor egy számot. Az alábbi kód nagyon le van egyszerűsítve, de talán világos belőle, hogy pl. matematikai formulát hogy lehet feldolgozni.

In [16]:
class Node:
  def __init__(self, data):
    self.data = data

  def calculate(self):
    if self.data == "+":
      return self.left.calculate() + self.right.calculate()
    elif self.data == "*":
      return self.left.calculate() * self.right.calculate()
    else:
      return self.data

  def __str__(self):
    if self.data == "+" or self.data == "*":
      return f"({self.left.__str__()}){self.data}({self.right.__str__()})"
    else:
      return str(self.data)
    
  def __repr__(self):
    return self.__str__()

(7*(2+3))+(-3)

         +     x0
        / \     / \
        * -3   x1  x4
       / \     / \
       7  +   x2  x3
        / \     / \
        2  3    x5  x6
In [17]:
x0 = Node("+"); x1 = Node("*"); x3 = Node("+")
x2 = Node(7); x4 = Node(-3); x5 = Node(2); x6 = Node(3)
x0.left = x1; x0.right = x4
x1.left = x2; x1.right = x3
x3.left = x5; x3.right = x6
print(x0.calculate())
x0
32
Out[17]:
((7)*((2)+(3)))+(-3)
In [18]:
x1
Out[18]:
(7)*((2)+(3))
In [19]:
x5
Out[19]:
2
In [ ]: