Wettl Ferenc
honlapja
WF

Szimmetrikus struktúrák (BMETE915003) - 2007

Órák

Hétfő 10:15 R 506

Oktatási segédletekek

[1] Kiss György - Szőnyi Tamás: Véges geometriák, Polygon Könyvtár, Szeged, 2001 (ISSN 1218-4071)

[2] Szőnyi Tamás: Szimmetrikus struktúrák, kézirat, 1998.

E kézirat anyaga három változatban is letölthető, mindegyik gzip-pelt PS. (Mentés (pl. Netscape-ben jobb egérgombbal) után, "gunzip filename" paranccsal kibontható). Az első egy egyszerű A4 formátumú, a második egy kicsinyített A5 formátumú, a harmadik egy ugyanígy kicsinyített, de kétoldalas kinyomtatásra és összefűzésre alkalmas A5 formátumú.

[3] Egyelőre még nem érdemes kinyomtatni, hátha lesz - és vannak ilyen tervek - az előző anyagnak javított, frissített, kibővített változata.

Vizsgakérdések

  1. Illeszkedési stuktúra
  2. Projektív és affin tér
  3. Lineáris terek, de Bruijn-Erdős, Stanton-Kalbfleisch-tétel
  4. Blokkrendszerek, Steiner-rendszerek, elemi összefüggések, példák
  5. Fisher-egyenlőtlenség és általánosítása
  6. Lineáris algebrai technikák (Connor-Majumdar, Block-lemma, t-rendszerek létezése,...)
  7. Négyzetes blokkrendszerek, korlát, Bruck-Chowla-Ryser
  8. Hadamard-féle blokkrendszerek
  9. Blokkrendszerek konstrukciói más blokkrendszerekből
  10. Erősen reguláris gráfok

Vizsga

A vizsgán elméleti kérdések és feladatmegoldás egyaránt lesz. A feladatmegoldás rész kiváltható a házi feladatok rendszeres beadásával.

Vizsgaidőpont

2007-06-?? 10:00 tanszék

Házi feladatok

Az eddig feladott házi feladatok pdf-ben.

Tematika

1.  2007-02-12  Illeszkedési struktúrák

Valid XHTML 1.0 Strict Valid CSS!