Rimay Zoé

matematikus.

Bevezető Matematika VBK (BMETE90AX40)

Időpont: szerdánként 17:00 – 19:30

Helyszín: BME CH301

Gyakorlatvezető: Rimay Zoé

zoe.rimay@gmail.com, tárgy: [VBK-BevMat]

Tantárgyfelelős: dr. Kupai József

kupaij@yahoo.com


Fontosabb időpontok:

Szeptember 24.: első óra :)

6. hét: október 15., első 45 perc: első ZH!

10. hét: november 12., első 45 perc: második ZH!

11. hét: november 19., első 45 perc: pótZH!

Most szerdán következik az utolsó kötelező BevMat gyakorlat. Az első 45 percben lesz a pótZH. Lehet választani, hogy melyik témakörből szeretne a hallgató pótZH-t írni. Csak az egyiket lehet pótolni. A pótZH felülírja a rendes ZH eredményét, tehát lehet rontani is.

Félévközi jegy: a 80 pontból 32 ponttól 2-es, 44 ponttól 3-as, 56 ponttól 4-es, 68 ponttól 5-ös.

Eredmények

Matek A1

Gyakorló feladatok: ebből a könyvből (nem tőlem kaptátok...).

Ezért divergens a szumma (1/n).


Tárgyleírás és követelmények

A középiskolákban csökkenő matematika óraszám miatt a közelmúltban a BME-n bevezették a felzárkóztató tárgyakat. Ezzel a különböző előképzettségű elsőéves hallgatók közötti nagy szakadékot igyekeztek megszüntetni. A BME-n egyedülálló módon a VBK-n nem elsősorban a középiskolás anyag ismétlésében, hanem a Matematika A1 egyetemi tananyaghoz kapcsolódó gyakorlati problémák megoldásában, a megtanultak elmélyítésében játszik fontos szerepet a Bevezető matematika című szabadon választható felzárkóztató tárgy.

Az alapszintű Bevezető matematika kurzusokon a gyakorlatvezetők minden héten az aktuális Matematika A1 gyakorlat feladatsorához kapcsolódó feladatokat gyakoroltatják. A megoldandó feladatokat kiegészíthetik más feladatgyűjteményekből is. A cél alapvetően az, hogy a feszített tempójú Matematika A1 gyakorlatokon az idő hiánya miatt felmerülő kérdések is megválaszolásra kerüljenek. Egy interaktívabb, konzultáció jellegű gyakorlatot jelent ez a tárgy. Szükség esetén a gyakorlatvezetők a hiányzó középiskolás háttéranyagot is bemutatják.

A gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük, legfeljebb 2 hiányzás megengedett (tehát legalább 7 alkalommal jelen kell lenni).

A zárthelyiket a 6. (október 15.) és a 10. héten (november 12.) (a 3–5. hét, ill. a 6–9. héten elhangzottakból), a Matematika A1 zárthelyik előtt íratjuk. Ezzel a hallgatók fel tudják mérni, hogy az A1 zárthelyire még mennyit kell készülniük. A 11. héten (november 19.) pótzárthelyit íratunk, melyben a hallgatónak választania lehet, hogy az első vagy a második témakört javítja. Az 1. témakörből írt pótzárthelyi anyaga a 3–6. héten, a 2. témakörnél pedig a 7–10. héten elhangzottak. A zárthelyiken és a pótzárthelyin a Matematika A1-en levő képletgyűjteményt nem lehet használni!

A Bevezető matematika zárthelyiken jellemzően négy feladatot kell megoldani 45 perc alatt. A hallgatóknak a Matematika A1 zárthelyi feladatokhoz hasonló, de nem olyan nehézségű feladatokat kell megoldaniuk. Minden kurzusnál a zárthelyiket az adott gyakorlatvezető javítja ki. A zárthelyiket a tárgyfelelős állítja össze. Az aláírás feltétele mindkét zárthelyin az elérhető pontszám legalább 40%-ának elérése, illetve a jelenléti követelmények teljesítése.

A tárgy félévközi jeggyel zárul. Félévközi jegyet csak az a hallgató kaphat, aki a jelenléti követelményeknek eleget tett. A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul.