Algebrai számelmélet

  1. Gauss- és Eisenstein-egészek
  2. Az algebrai egészek gyűrűje (OK) számtestben
  3. OK törtideáljai, felbontásuk
  4. A Z-beli prímek felbomlása OK-ban
  5. Szignatúra, diszkrimináns, elágazó prímek
  6. Ideálosztálycsoport, osztályszám, osztályszám végessége
  7. Dirichlet egységtétele
  8. Értékelések, teljes burok, p-adikus számok