Csoportelmélet

(Horváth Erzsébet)
  1. Permutációcsoportok, csoporthatások, centrum, p-csoport, Sylow-tételek
  2. Tranzitív csoporthatások, élesen k-tranzitív csop.hatások, Frobenius-csoportok, kis rendű csoportok leírása
  3. Primitív csoporthatások, blokk, csoportbővítések, szemidirekt-szorzat, koszorúszorzat
  4. Kommutátor, kommutátorlánc, feloldható csoportok, Hall-tételek, Burnside paqb tétel
  5. Kölcsönös kommutátor, centrállánc, nilpotens csoportok, tulajdonságaik
  6. Frattini-részcsoport, karakterisztikus részcsoport, nemgenerátor, transzfer, Burnside-transzfer tétel
  7. Modulus, szabad modulus, mátrixok Smith normálalakja, eukl. gy. feletti osztályozás, transzvekció
  8. Csoportalgebra, reprezentáció, irred. modulus, repr. hasonlósága, fegysz. gyűrű, Jacobson radikál, Maschke-tétel
  9. Karakter, osztályfüggvény, kar. tábla, reguláris modulus, I.-II. ort. rel., Irr(G) ONB, karakter magja, centruma