Differenciálgeometria és -topológia

(Szabó Szilárd)
  1. Differenciálható részsokaságok és pontbeli érintőterük, differenciálható sokaságok és érintőnyalábjuk, immerzió, szubmerzió, beágyazás
  2. Vektornyalábok, 2-kociklusok, vektornyalábok visszahúzása, szelései
  3. Külső formák és áttéresi transzformációjuk, visszahúzás, a külső derivált és tulajdonságai, irányítható sokaságok, integrálás, Stokes tétele
  4. A de Rham kohomológiára és a kompakt-tartójú kohomológiára vonatkozó Poincaré-lemma
  5. A de Rham kohomológia-csoportok és kompakt tartójú változatuk, a Mayer-Vietoris egzakt sorozatok, véges jó fedésű sokaságok de Rham kohomológia-csoportjai
  6. A Poincaré-dualitás, részsokaságok Poincaré-duálisai
  7. Leképezések foka, transzverzalitás, irányítható vektornyalábok foka