Elméleti számítástudomány

(Simon András, Katona Gyula Y., 2016)
 1. A Church-Rosser tétel és következményei
 2. Programozás a lambda-kalkulusban
 3. Rekurzió és fixpont-kombinátor
 4. Folytonos függvények cpo-kon
 5. Reflexív cpo-k
 6. A gráf-modell

 7. Turing-gép és változatai (több szalagos, illetve nemdeterminisztikus), ezek ekvivalenciája. Church-Turing-tézis
 8. Rekurzív és rekurzívan felsorolható nyelvek. Az R, RE, coRE nyelvosztályok. Nevezetes nyelvek és osztályuk.
 9. Id- és tárkorlátos Turing-gépek, id- és tárosztályok. Tár-id tétel. A P, PSPACE és EXPTIME osztályok.
 10. Nemdeterminisztikus Turing-gépek, tanú tétel. Az NP és coNP osztályok. NP-teljes nyelvek.
 11. Kolmogorov-bonyolultság adott Turing-gépre és általában. Invariancia-tétel. Összenyomhatatlan szavak. A Kolmogorov-bonyolultság, mint függvény bonyolultsága.