Csoportok és gyűrűk reprezentációi

(Lukács Erzsébet)
  1. Csoportalgebra, reprezentációk, Jacobson-radikál, féligegyszerűség, Maschke-tétel
  2. Projektív és injektív modulusok, Baer-kritérium, Fitting-lemma, reguláris modulus direkt felbontása, direkt felbonthatatlan Pi lokális gyűrű, projektív fedők
  3. Karakterek: műveletek és alapvető tulajdonságaik; reguláris, irreducibilis karakterek, ortogonalitási relációk, skalárszorzás, Frobenius-reciprocitás
  4. Permutáció reprezentációk, Frobenius-csoport és tétel, algebrai egészek, Burnside-lemma és tétel
  5. Normálosztók (konjugált) karakterei, Clifford-tétel, p-komplementum tétel, karakterek magjainak metszete, karakter centruma
  6. Szimmetrikus csoportok reprezentációja, Young-tableau-k, idempotens elemek keresése, direkt felbonthatatlanokra bontás, Hook length formula
  7. Reprezentációk C részteste felett, moduláris reprezentációk, Brauer-karakterek, p-regularitás, felbontási számok, blokkok, Brauer-gráf, gyenge blokk-ortogonalitás, Brauer-tétel
  8. Gráfalgebrák, véges dimenziós faktorok, Loewy-diagramok; felhasadó, irreducibilis morfizmusok, Auslander-Reiten-sorozat, tétel és gráf, eltoltak kiszámítása, Higman-tétel, Brauer-Thrall-sejtések