Gyűrűk és csoportok reprezentációelmélete

(Lukács Erzsébet, 2019)
  1. Projektív és injektív modulusok jellemzése, megadásuk Z, illetve véges dimenziós algebra fölött
  2. Jacobson-radikál és féligegyszerűség, gráfalgebrák
  3. A mod-A moduluskategória leírása: irreducibilis morfizmusok, Auslander–Reiten-sorozatok, AR-gráf
  4. Maschke-tétel, komplex reprezentációk és a karaktertábla
  5. Algebrai egészek, irreducibilis karakterek fokáról szóló tételek, Burnside tételei
  6. Permutációs karakterek és indukált karakterek, Frobenius-reciprocitás, Clifford-tétel