Kommutatív algebra és algebrai geometria

(Horváth Erzsébet)
  1. Affin algebrai halmazok, Zariski-topológia, ideál-varietás összefüggés, Hilbert-bázistétel, Hilbert Nullstellensatz
  2. Irreducibilis halmazok, varietás, reguláris leképezések, visszahúzás, reg. leképezések és k-algebra morfizmusok kapcsolata
  3. Koordinátagyűrű, lokális gyűrű egy pontban, ekvivalens jellemzés környezetekkel, Xf koordinátagyrje, spektrum
  4. Lokalizáció (konstrukció, univerzális tulajdonság), modulusok lokalizáltja, funktorialitás, egzaktság
  5. Elkévék, morfizmusok, koordinátagyűrű és lokalizáltja mint gyűrűkéve és annak szára, affin varietás, elvarietás
  6. Varietások szorzata: a) a szorzat affin algebrai halmaz, b) a szorzat irreducibilis; tenzorszorzat, szorzattér koordinátagyűrűje
  7. Varietás definíciója, Delta(x) zártságára ekvivalens tulajdonságok, elvarietások szorzata, lokális gyűrűje és topológiája
  8. Projektív varietások, homogén ideálok és kúpjaik, projektív NSS, koordinátagyűrű, teljesség
  9. Dimenzió fogalma algebrai és geometriai szemszögből, irreducibilis hiperfelületek dimenziója, azonosságok (részvarietásra, szürjektív leképezésre)