Kommutatív algebra és algebrai geometria

(Horváth Erzsébet, 2013)
 1. Prímideál, primérideál, maximális ideál jellemzése
 2. Primér felbontási tétel.
 3. Zariski-topológia, I-V leképezések tulajdonságai.
 4. Affin algebrai halmaz irreducibilis pontosan akkor, ha I(X) prímideál.
 5. Egy gyűrűbővítés egész elemeinek jellemzése.
 6. Noether-normalizációs lemma.
 7. Gyenge nullahely tétel, Nullahely-tétel, következmények.
 8. Irreducibilis affin algebrai halmaz topológikus dimenziója= a koordinátagyűrű jének Krull-dimenziója.
 9. Cohen-Seidenberg-féle felemelési tétel.
 10. X,Y affin irreducibilis halmazok közötti X → Y polinom leképezések 1-1 megfeletetésben vannak a k[Y] → k[X] algebrahomomorfizmusokkal, ahol izomorfizmusnak izomorfizmus felel meg.
 11. Érintőtér. dimTp(X) kifejezése a sokaság polinomjai parciális deriváltjaiból álló mátrixának rangjával.
 12. Projektív sokaságok. Homogén ideálok.