Mikroökonómia

Simonovits András
  1. Fogyasztói döntés közömbösségi görbékkel és hasznosságmaximalizálással
  2. Termelési függvény, költségfüggvény, hasznosságmaximalizálás
  3. Általános egyensúly létezése és optimalitása
  4. Externáliák, aszimmetrikus információk