Reprezentációelmélet

  Lie csoportok:
 1. Csoporthatások, topologikus csoportok, szétválaszthatóság, összefüggőség, kompaktság, környezetbázisok
 2. Lie csoportok, érintőnyaláb, derivációk, vektormezők, Lie zárójel, Lie csoport Lie algebrája
 3. Konjugálás hatás, érintőleképezés, Ad, ad, GL(n), SO(n), SU(n), Sp(n)
 4. Exponenciális leképezés, Campbell-Hausdorf-Baker formula

 5. Lie algebrák:
 6. Lie algebra, Ado-Iwasawa tétel, belső deriváció, lin. reprezentáció
 7. Ideálok, homomorfizmusok, centrum, egyszerűség, normalizátor, centralizátor, izom. tételek
 8. Feloldhatóság, deriváltlánc, nilpotencia, centrállánc, féligegyszerűség, ad-nilpotencia, Engel tétel
 9. Jordan-Chevallay felbontás, feloldhatósági kritérium, Killing forma, beta, Casimir-elem
 10. Cartan felbontás, gyökrendszer, fundamentális gyökrendszer, Weyl csoport, Dynkin diagram, típusai