Reprezentációelmélet

  1. Lie algebra, Ado-Iwasawa tétel, belső deriváció, lin. reprezentáció
  2. Ideálok, homomorfizmusok, centrum, egyszerűség, normalizátor, centralizátor, izom. tételek
  3. Feloldhatóság, deriváltlánc, nilpotencia, centrállánc, féligegyszerűség, ad-nilpotencia, Engel tétel
  4. Jordan-Chevallay felbontás, feloldhatósági kritérium, Killing forma, beta, Casimir-elem
  5. Cartan felbontás, gyökrendszer, fundamentális gyökrendszer, Weyl csoport, Dynkin diagram, típusai