Reprezentációelmélet

(Horváth Erzsébet, 2013)
 1. Lie-algebra, ideálok, homomorfizmustétel, izomorfizmustételek, példák.
 2. Kommutátorlánc, feloldhatóság, leszálló centrállánc, nilpotencia, kapcsolatuk, példák. Ad-nilpotencia, Engel tétele. Lie-tétel.
 3. Radikál, féligegyszerűség. Féligegyszerű Lie-algebrák struktúrájának jellemzése.
 4. Lineáris transzformáció Jordan-felbontása, absztrakt Jordan-felbontás.
 5. Killing-forma. Féligegyszerűség jellemzése Killing-forma segítségével (0-char, alg. zárt esetben)
 6. Schur-lemma. Casimir-elem felcserélhető minden φ(x)-szel x∈ L.   Weyl tétele.
 7. sl(2,C) irreducibilis reprezentációi, súlyok, súlyterek.
 8. Torális részalgebra, Cartan-felbontás. Féligegyszerű Lie-algebra, gyökrendszere, gyökterei, absztrakt gyökrendszerek,  A1×A1,A2,B2, G2 gyökrendszerek.
 9. Bázis (fundamentális gyökrsz), annak létezése.
 10. Gyökrendszer Weyl-csoportja, Cartan-mátrixa, Coxeter-diagram.
 11. Irreducibilis gyökrendszerek Coxeter-gráfjai a Dynkin-diagramok. Egyszerű Lie-algebra gyökrendszere irreducibilis.
 12. Lie-algebra Chevalley-bázisa. Chevalley csoport. Csavart-csoportok, Suzuki és Ree-csoportok.
 13. Differenciálható sokaság, Lie-csoport.