Szolitonok és inverz problémák

(Horváth Miklós)
  1. Szolitonok tulajdonságai, ezek jelentsége az adatátvitelben. KdV egyenlet. Transzparens potenciálok, ezek kapcsolata szolitonokkal.
  2. Inverz szórás a számegyenesen. Transzmissziós és reflexiós együttható. A Gelfand-Levitan-Marchenko integrálegyenlet, a potenciál visszaállítása szórási adatokból.
  3. Inverz szórástranszformáció. A szórási adatok idfejldése. A KdV egyenlet megoldása lineáris eszközökkel.
Bizonyítások nem kellenek, a definíciókat és tételeket kell tudni a közvetlen környezetével együtt (pl. mit kell feltenni a potenciálról, mit tudunk a sajátértékek elhelyezkedésérl stb.)