Matematikus BSc záróvizsga (2010 júniusa)

2010. június 21. (hétfő) 10.00--14.00 (H46)
Bizottság: Szász Domokos (elnök), Küronya Alex, Horváth Róbert
Vizsgázók: 1. Borbély Gábor Study of Decay of Correlations in a System of Two
Falling Balls
tv.: Bálint Péter
2. Bohus Péter Differenciahalmazok és Fourier analízis tv.: Matolcsi Máté
3. Bus Norbert Kvantumkeresés tv.: Friedl Katalin
4. Hosszu Éva A Lovász-féle lokális lemma algoritmikus változata
és alkalmazásai
tv.: Friedl Katalin
5. Szabó Zsolt Véges csoportok konjugáltosztályainak vizsgálata
tv.: Horváth Erzsébet
2010. június 22. (kedd) 9.00--14.00 (H46)
Bizottság: Molnár Emil (elnök), Vetier András, G. Horváth Ágota
Vizsgázók: 1. Darai Borbála A viszontbiztosítás tv.: Barabás Béla
2. Gyenge Ádám Malliavin calculus and its applications tv.: Szabados Tamás
3. Janecskó Gábor Az interpolációs polinom egy újfajta előállításának
vizsgálata és alkalmazása GPS műholdak koordináta-
meghatározására
tv.: Horváth Róbert
4. Sárkány Lőrinc Kvantum állapotbecslés tv.: Tasnádi Tamás
5. Molnár-Szipai Richárd Korlátok események metszetének, illetve uniójának
a valószínűségére
tv.: Szántai Tamás
6. Schultz Benedek Homogén geometriák vizualizációja tv.: Szirmai Jenő
2009. június 22. (kedd) 10.00-14.00 (H306)
Bizottság: Recski András (elnök), Prok István, Balázs Márton
Vizsgázók: 1. Eőry Zoltán PrExt algoritmusok tv.: Hujter Mihály
2. Cseh Ágnes Stabil párosítások és alkalmazásaik tv.: Fleiner Tamás
3. Csima Géza Izoptikus görbék az Euklideszi- és hiperbolikus
geometriában
tv.: Szirmai Jenő
4. Papp László Gráfok optimális murvázási száma tv.: Katona Gyula Y.
5. Treit Noémi Fokszámfeltételek pánciklicitásra Hamilton-kört
tartalmazó gráfokban
tv.: Katona Gyula Y.
2010. június 23. (szerda) 9.00--14.00 (H46)
Bizottság: Szántai Tamás (elnök), Etesi Gábor, Horváth Erzsébet
Vizsgázók: 1. Darvalics Bianka Algoritmusok mátrixok szorzására tv.: Rónyai Lajos
2. Vágó Lajos A Kemnitz-sejtés tv.: Rónyai Lajos
3. Sziráki Dorottya On Variants of Vaught's Conjecture tv.: Sági Gábor
4. Priksz Ildikó Bevezetés az integrálgeometriába és a
Radon transzformált
tv.: Szabó Szilárd
5. Hutvágner Ivett Fogyasztói döntések a közgazdaságban
Az önkéntes nyugdíjrendszer
tv.: Simonovits András
6. Mikulán Attila Magánnyugdíjak indexálásának modellezése tv.: Simonovits András
2010. június 24. (csütörtök) 9.00--14.00 (H306)
Bizottság: Györfi László (elnök), Nagy Attila, Tóth János
Vizsgázók: 1. Nyári Beáta Sztochasztikus automaták elmélete és szerepe
természetesnyelv-elemzési problémák megoldásában
tv.: Csima Judit, Naszódi Mátyás
2. Gáspár Laura Adaptív és statikus algoritmusok a kereséselméletben tv.: Wiener Gábor
3. Kovács Veronika The provable security of signature schemes tv.: Wettl Ferenc
4. Tőke Barbara HIV modellek tv.: Kiss Krisztina
5. Fűkő Ildikó A Černý Sejtés tv.: Babcsányi István