Matematika BSc záróvizsga (2013. június 24-28.)

Június 25. (kedd)

11.00--14.00
Bizottság: Györfi László (elnök), G. Horváth Ágota, Szirmai Jenő (H306)
MSc jelentkezés
Varga Kitti Minimálisan összefüggő és minimálisan szívós gráfok legkisebb fokszámai tv.: Katona Gyula Y.
MAT, AM-AA
Juhász Jakab Csonkolt oktaéder alaptartományú euklideszi kristálycsoportok tv.: Prok István
AM-PM, AM-SZ, AM-OP
Pap Máté Opcióárazás sztochasztikus volatilitásmodellek segítségével tv.: Orlovits Zsanett
--

Június 26. (szerda)

9.00--13.00
Bizottság: Györfi László (elnök), Etesi Gábor, Lukács Erzsébet (H306)
MSc jelentkezés
Fráter Botond Fázisátmenetek léte diszkrét és folytonos spinmodellekben a síkon tv.: Pete Gábor
AM-SZ
Juhász András Szeparábilis metrikus terek topologikus dimenziója tv.: Szabó Szilárd
MAT, AM-AA
Molontay Roland Networks and Fractals tv.: Simon Károly, Komjáthy Júlia
AM-SZ, MAT
Varga Gábor A Wiener-folyamat erős közelítése szimmetrikus bolyongásokkal tv.: Szabados Tamás
AM-SZ
14.00--18.00
Bizottság: Horváth Miklós (elnök), Katona Gyula Y., G. Horváth Ákos (H601)
MSc jelentkezés
Bácsi Marcell A magyar módszertől a műholdas kommunikációig tv.: Hujter Mihály
Huszti Marcell Ramsey típusú tételek a geometriában tv.: Tóth Géza
AM-OP, MAT
Kovács István Szeparátortételek síkgráfokra és általánosításaik tv.: Tóth Géza
MAT, AM-OP
Fekete Balázs Samu Mackey tételének alkalmazásai a kvantummechanikában tv.: Andai Attila
--

Június 27. (csütörtök)

9.00--13.00
Bizottság: Simonovits András (elnök), Sándor Csaba, Lukács Erzsébet (H601)
MSc jelentkezés
Holubecz Judit Halandósági táblák készítése tv.: Barabás Béla
AM-PM
Kitzinger Andor Többváltozós bayesi autoregressziós modellek alkalmazásai tv.: Varga Katalin, Barabás Béla
AM-PM
Pallag Mónika Viszontbiztosítás tv.: Barabás Béla
AM-PM, AM-SZ
Berencsi Klára Járványterjedési modellek és a Mathematica tv.: Tóth János, Karsai János
--
14.00--17.00
Bizottság: Szántai Tamás (elnök), Hujter Mihály, Prok István (H601)
MSc jelentkezés
Knódel Máté János Vállalatelhelyezési problémák megoldása különböző vásárlóerő elosztás mellett tv.: Gazdag-Tóth Boglárka
AM-PM
Kovács Luca Optimalizálási problémák a katasztrófaelhárításban tv.: Gazdag-Tóth Boglárka
--
Tóth Ádám Elhelyezési problémák az építőiparban tv.: Gazdag-Tóth Boglárka
AM-OP, MAT

Június 28. (péntek)

9.00--13.00
Bizottság: Horváth Miklós (elnök), Barabás Béla, Friedl Katalin (H306)
MSc jelentkezés
Bachorecz Mátyás Szubdirekt irreducibilis félcsoportok speciális félcsoportosztályokban tv.: Nagy Attila
Botos Csongor A körmódszer tv.: Kiss Sándor
AM-PM
Marton Tamás Összeg- és szorzathalmazok tv.: Sándor Csaba
AM-PM
Solymosi Ernő Gráfok totális színezése tv.: Csákány Rita
AM-PM, AM-SZ
11.00--15.00
Bizottság: Recski András (elnök), Nagy Attila, Szabados Tamás (H46)
MSc jelentkezés
Hegyi Fanni Az eszmei nyugdíjszámla elvi hibái tv.: Simonovits András
AM-PM, AM-SZ
Dér Ervin A sakk és a matematika tv.: Lángi Zsolt
MAT, AM-OP, AM-SZ
Vincze Roland Kvadratikus hozzárendelési feladat és billentyűzetkiosztás tv.: Eisenberg-Nagy Marianna
AM-OP,AA,PM,SZ
Kőnig Erika Ütemezési algoritmusok vizsgálata nemkonstans sebességfüggvények esetén tv.: Friedl Katalin
AM-PM, AM-SZ, MAT