A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE

A BME Algebra Tanszék tanszéki szemináriumának e rendezvénysorozathoz tartozó előadásai

  1. Rónyai Lajos: Hét henger hihetetlen helyzetben
  2. Mészáros Tamás: Kombinatorikus Nullhelytétel kiegyensúlyozott pontrendszerekre
  3. Gyenis Zalán: Gödel nem-teljességi tételei az elsőrendű logika töredékeire

Előadó:
RÓNYAI LAJOS, AKADÉMIKUS
Az előadás címe:
HÉT HENGER HIHETETLEN HELYZETBEN
Az előadásban bemutatott eredmények Rónyai Lajos (BME, Algebra Tanszék) Bozóki Sándor (MTA SZTAKI, BCE) és Tsung-Lin Lee (National Sun Yat-sen University, Tajvan) közös munkája.
Az előadás időpontja és helyszíne:
2015. NOVEMBER 11. (SZERDA), 10:15, BME H. ÉPÜLET 306. TEREM
Az előadás kivonata:
A hat, páronként érintkező cigaretta problémája már Grätzer József 1935-ös Rébusz c. könyvében is szerepel feladványként. Martin Gardner az 50-es évek végén a Scientific American hasábjain népszerűsítette a feladatot és - meglepetésére - nemcsak hat, hanem hét cigarettás megoldás is érkezett. Jelenleg is nyitott kérdés, hogy el lehet-e helyezni 8 azonos hosszúságú és átmérőjű hengert úgy, hogy bármely kettő érintkezzen.
John Edensor Littlewood a 60-as években végtelen hosszú hengerekre fogalmazta meg a kérdést: elhelyezhető-e hét úgy, hogy páronként érintkezzenek.
Az előadásban a Seven mutually touching infinite cylinders, Computational Geometry: Theory and Applications, 48(2), 2015, pp. 87-93. cikkünk eredményeit foglalom össze. Megmutattuk, hogy Littlewood kérdésére a válasz pozitív és adtunk is példákat páronként érintkező hengerhetesekre. A hengerek érintkezését a tengelyeik távolságára felírt egyenletekkel kezeljük, ily módon egy 21 változós, 20 egyenletes polinomrendszert kapunk. Egy önkényesen választott feltétel hozzáadásával - két henger legyen egymásra merőleges - a változók száma is 20.
A homotópiás módszert egy speciális, 12 processzoros számítógépen néhány hónapig futtatva két valós megoldásjelöltet találtunk. A gyökök tesztelését a Steven Smale alfa-elméléten alapuló alphaCertified módszerrel, valamint Krawczyk intervallumos módszerével végeztük el. Igazolást nyert tehát, hogy a páronként érintkező, végtelen hosszú, azonos sugarú hengerek maximális száma legalább 7. Fogok beszélni a felmerülő nyitott kérdésekről is.

Előadó:
MÉSZÁROS TAMÁS
Az előadás címe:
KOMBINATORIKUS NULLHELYTÉTEL KIEGYENSÚLYOZOTT PONTRENDSZEREKRE
Rónyai Lajossal közös munka.
Az előadás időpontja és helyszíne:
2015. NOVEMBER 25. (SZERDA), 10:15, BME H. ÉPÜLET 306. TEREM
Az előadás kivonata:
Noga Alon Kombinatorikus Nullhelytételének, és különösképpen a következményként adódó Nemeltűnési Tételnek, számos figyelemreméltó alkalmazása van. A Nullhelytétel főszereplői olyan polinomok, melyek eltűnnek egy S = S_1 x ... x S_n diszkrét dobozon, ahol az S_i-k egy rögzített F test véges, nemüres részhalmazai. Természetes kérdésként felvetődik, hogy milyen más, a diszkrét dobozoktól általánosabb véges pontrendszerek esetén lehet hasonló eredményeket remélni. Az előadásban olyan véges X \ F_n pontrendszereknek adjuk meg kombinatorikai és algebrai leírását, melyek esetén a Kombinatorikus Nullhelytétel egy variánsa igaz marad.

Előadó:
GYENIS ZALÁN
Az előadás címe:
Gödel nem-teljességi tételei az elsőrendű logika töredékeire
Mohamed Khaleddel közös munka
Az előadás időpontja és helyszíne:
2015. NOVEMBER 25. (SZERDA), 11:00, BME H. ÉPÜLET 306. TEREM
Az előadás kivonata:
Az algebrai logika tradicionális vizsgálati irányához tartozik, hogy bizonyos, logikákból származtatott algebraosztályok azonosságelmélete eldönthető-e, illetve, hogy az algebraosztály szabad algebrái atomosak-e. E két kérdés logikai fordításban azt jelenti, hogy az algebraosztályhoz tartozó logika tételei eldönthetőek-e, illetve a logikára vonatkozóan igaz-e a Gödel-féle nem-teljességi tétel. Gödel eredeti, az elsőrendű logikára vonatkozó nem-teljességi tétele, a matematikai logika legjelentősebb tételei közé tartozik. Tarski 1953-as eredménye óta, miszerint a csak 4 változót használó elsőrendű logika nem eldönthető, és bizonyítható a rávonatkozó nem-teljességi tétel, aktív kutatási irány elsőrendű logikák egy jóldefiniált hierarchiájához tartozó logikák hasonló tulajdonságainak vizsgálata. Az előadásban ezt a témakört járom körül, és mutatom be a Mohamed Khaleddel közös, legfrissebb, idevonatkozó eredményünket.
BUDAPEST, 2015. OKTÓBER 5.