Követelményrendszer

Kód: BMETE90AX40

Követelmény: 0/2/0/f/2

Félév: 2015/16/1

Nyelv: magyar

Gyakorlatvezetők: később meghatározva

A tárgyat nem veheti fel, aki már megszerezte az első szemeszterben kötelező matematika tárgy kreditjét.

Jelenléti követelmények: A tárgy oktatása a 3. oktatási héten indul és a 11. oktatási héten fejeződik be, 8×3+1×4 órás beosztással. A NEPTUN-ban felvett gyakorlatokon való részvétel kötelező. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Max. 2 alkalommal lehet hiányozni igazolatlanul. A hiányzás kivételes esetben pótolható a párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel. Három vagy annál több hiányzás esetén a hallgató „nem teljesítette” minősítést kap.

Félévközi számonkérések: Két db 45 perces, egyenként max. 50 pontos zárthelyit iratunk.

1. zh ideje: 6. hét (4. alkalom), a gyakorlat időpontjában és helyén. A zh. anyaga: az 1-3. gyakorlatok tananyaga.

2. zh ideje: 10. hét (8. alkalom), a gyakorlat időpontjában és helyén. A zh. anyaga: a 4-7. gyakorlatok tananyaga.

Elégtelennél jobb félévközi jegy megszerzésének feltétele: a két zh-n együttesen meglegyen a megszerezhető összes pontszám 50%-a.

Pótlási és javítási lehetőség: Akinek a két zh-ban együttesen nincs meg a 50%, annak a 11. héten javítania kell a megfelelő pótzh-n. Nem pótolhat, aki a hiányzások miatt „nem teljesítette” minősítést kapott. Pótlás esetén annak eredménye felülírja a korábbi eredményt.

A tárgy félévközi jeggyel zárul. Félévközi jegyet csak az a hallgató kaphat, aki a jelenléti követelményeknek eleget tett. A félévközi jegy kialakítása a két félévközi zárthelyi (pótlások utáni) összeredményén alapul az alábbiak szerint:

0-49 1 (elégtelen)
50-62 2 (elégséges)
63-75 3 (közepes)
76-89 4 (jó)
90-100 5 (jeles)
Ajánlott irodalom: G. B. Thomas: Thomas-féle Kalkulus, Typotex, Budapest, 2006-2007.
A Bevezető Matematika tárgy gyakorlati anyaga: http://www.math.bme.hu/~nagyi/bevmat/bevmat.pdf
Dr. V. Nagy Éva
tantárgyfelelős