Tantárgyak

Tantárgy nevecsökkenő sorrend Tantárgy kódja Kurzusok
Differenciálgeometria 1 BMETE94AM05
Dinamikai modellek a biológiában BMETE93AM08
Dinamikus programozás a pénzügyi matematikában BMETE93MM14
Diplomamunka előkészítés BMETE90MM98
Diplomamunka-készítés BMETE90MM99
Evolúciós algoritmusok BMETE92AX46
Felsőbb 'Mathematica' BMETE929012
Felsőbb matematika informatikusoknak - Alkalmazott algebra és matematikai logika BMETE90MX57

EN, V0 (Sági G.), V0 (Nagy G.)

Felsőbb matematika informatikusoknak - Sztochasztika BMETE90MX58
Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Analízis BMETE90MX53
Felsőbb matematika villamosmérnököknek - Sztochasztika BMETE90MX55
A0, A1, V0
Fourier-analízis és fraktálok BMETE957306
Fraktálok, káosz és diszkrét dinamikus rendszerek BMETE929248
Funkcionálanalízis BMETE92AM12
Funkcionálanalízis fizikusoknak BMETE92AF02
Geometria BMETE94AM03
Hálózatok és a WWW matematikája BMETE91AM28
Hilbert-tér modellek a természettudományokban BMETE92AM34
Informatika MC BMETE92MC19
Informatika 1 BMETE91AM42
T0, T1, T2, T3
Informatika 4 BMETE91AM11
Inverz szórási feladatok BMETE92MM08
Irányítási rendszerek BMETE93MM07

T00

Kalkulus 1 BMETE92AM36
Kombinatorikus és diszkrét geometria BMETE94MM02
Kommutatív algebra és algebrai geometria BMETE91MM01
Közgazdasági és pénzügyi matematika BMETE93AM14
TV, T0, T1
Kvantum információelmélet BMETE92MM29
Lineáris algebra BMETE91AK00
Lineáris programozás BMETE93MM01

Oldalak