Diplomamunka

Andai Attila: A kvantummechanika matematikai alapjairól

Témavezetők: Matolcsi Tamás és Fialowski Alice.

Fejezetei:
  1. Kategóriaelmélet
  2. Univerzális algebra
  3. Kvantumlogika
  4. Kvantummechanikai valószínűségszámítás
  5. Kvanutmmechanikai modellek alapjai
  6. Unitér-,projektív és sugárábrázolások
  7. Poincaré-csoport ábrázolása
  8. Elemi részek matematikai vizsgálata

Letöltés