Érdeklődési területek


A matematikai fizikának a relativisztikus kvantummechanikával kapcsolatos bizonyos kérdései.
Az információgeometria kvantummechanikával kapcsolatos kérdései.
Az általános relativitáselmélet időutazással kapcsolatos kérdései.
Nemkommutatív geometria és a C*-algebrák K-elmélete.