Vektoranalízis tematika

A hivatkozások Serény György, Formális és szemléletes vektoranalízis c. jegyzetére utalnak.

Észrevételeket és javításokat küldjenek az asimon@math.bme.hu címre

CROSS definíciója 1.7 Megjegyzés segétségével

1.8 állítás

1.9 definícióból: n-dimenziós, m-dimenzióbeli felület, valódi felület, görbe, belső pont, határpont, zárt felület, homeomorfizmus

1.11 (1), (2), (3) példák

1.12 Megjegyzés (1),(2),(4),(5)

1.13 definícióból (1),(2)

1.15 Példa

1.19 definícióból (1),(2)

1.22 állítás (kiveve (1)(d))

1.23 Példák

1.25 (3) de csak informálisan: normál térrész az, ami felbontható véges sok normáltartomanyra (azaz minden koordináta szerint normáltartományra)

2.2 fejezet

2.3 fejezet (de cirkulációról sokkal kevesebb szó volt, mint fluxusról; es nem volt szó dualitásról)

3.1.2 fejezetbol: 3.4 lemma (bizonyitással); következmény: (sikbeli) Gauss-Osztrogradszkij igaz normáltartományokra (a sík olyan részhalmazaira, amik mindkét tengely szerint normáltartomanyok) (bizonyitással); következmeny: (síkbeli) Gauss-Osztrogradszkij igaz normál térrészeken (3.5 tétel, de csak informális bizonyítással)

3.2.2 fejezetbeli 3.13 tétel (bizonyitással).

4.5 tétel (térbeli Stokes-tétel)

4.1 definíció (divergencia mint a deriváltoperátor skalárinvariánsa)

lin. transzformáció adjungáltja, antiszimmetrikus része

3.8 és 4.4, 4.6 állítás (bizonyitással)

3.10, 3.11, 4.5 definíció (rotáció mint a deriváltoperátor antiszimmetrikus része vektorinvariánsának kétszerese)

3.3 fejezet a,b,c,d,e,f

4.12 állítás (kivéve (5)-ben a két vektoriális szorzatra vonatkozót)

3.21 definíció

3.28 tétel [benne egyszerű ív helyett egyszerű görbével] (bizonyitással, beleértve a 3.26 tétel bizonyítását) 3.27 következmény (bizonyitással)

3.32 tétel [benne egyszerű ív helyett egyszerű görbével] (bizonyítással); egyszeresen összefüggő tartományokra mondtuk ki, de csak csillagszerűekre bizonyítottuk

3.37 állítás