Tóth Imre Péter honlapja
egyetemi docens, BME Sztochasztika Tanszék
home page of Imre Péter Tóth
associate professor, Department of Stochastics, TU Budapest
Elérhetőség:
 • email: mogy at math.bme.hu
 • telefon:
  • iroda: (+361)4631111, 5904-es mellék
  • titkárság: (+361)4632094
 • fax: (+361)4631677
 • gyalog: BME H épület 663 szoba. Cím: H-1111 Budapest, Egry József u. 1.
Contacts:
 • email: mogy at math.bme.hu
 • phone:
  • office: (+361)4631111, ext. 5904
  • administration: (+361)4632094
 • fax: (+361)4631677
 • on foot: Technical University of Budapest, Building H, Room 663. Address: H-1111 Budapest, Egry József u. 1.

Kutatási terület: hiperbolikus dinamikai rendszerek, kaotikus biliárdok, matematikai statisztikus fizika
Research interest: hyperbolic dynamical systems, chaotic billiards, mathematical statistical physics

Publikációs jegyzék az MTA hivatalos adatbázisában (MTMT) -- List of Publications in the official database of the HAS
Publikációs jegyzék az MathSciNet adatbázisában -- List of Publications in the MathSciNet database

Szakmai önéletrajz (pdf) -- Curriculum Vitae (pdf)

oktatás -- teaching