NUMERIKUS MÓDSZEREK SZEMINÁRIUM


BME TTK Analízis Tanszék - Szemináriumvezető: Horváth Róbert (rhorvath(at)math.bme.hu)2009/10. II. félév

2010. április 7.

Dr. László Lajos (ELTE IK, Numerikus Analízis Tanszék)

Polinomok nemnegatívitásának egy konstruktív módszere.

Többváltozós polinomok nemnegatívitását kimutatni általában nem könnyű feladat, de ha a szóban forgó polinomot sikerül előállítani (fele akkora fokú) polinomok négyzetösszegeként, akkor a nemnegatívitás nyilvánvalóan teljesül. Azonban ez az út nem minden esetben járható, léteznek ugyanis nemnegatív polinomok, amelyek nem állíthatók elő négyzetösszeg alakban! Felsorolunk néhány ilyen klasszikus példát, foglalkozunk a "jó" esetekkel is, végül eljutunk a szemidefinit programozásig, amely a lineáris programozás természetes általánosítása.

2010. április 14.

Dr. Galántai Aurél (Óbudai Egyetem, Neumann János Informatikai Kar, Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet)

Problémák és eredmények mátrixok perturbáció elméletében

Az előadás mátrix problémák és algoritmusaik numerikus stabilitásával foglalkozik három témakörben. Ezek sorrendben a következők: lineáris egyenletrendszerek numerikus megoldásai, mátrixok multiplikatív háromszögfelbontásai, és a sajátérték probléma. Bemutatásra kerül két alkalmazás is. Nevezetesen, polinom gyökök perturbációjára adott globális korlát, valamint a kisérőmátrixot használó polinom megoldók backward stabilitása.

2010. április 28.

Horváth Tamás (Széchenyi István Egyetem Matematika és Számítástudomány Tanszék)

A COMSOL programcsomag és felhasználása tüzelőanyag-cella modellezésre

Napjainkban több differenciálegyenlet megoldó programcsomag létezik, ezek egyikét a COMSOL-t (korábbi nevén FEMLAB) szeretnénk bemutatni egy egyszerű fizikai modell segítségével. Ezt követően az általunk fejlesztett tüzelőanyag-cella modellt szeretnénk ismertetni, melyben egyszerre több fizikai jelenséget modellezünk (Navier-Stokes illetve Darcy áramlások, vezető közeg). A modellezéssel az elsődleges célunk a cella körüli áramlási csatornák minél jobb kialakítása.