Sztochasztikus folyamatok

TÁRGYKÖVETELMÉNYEK, BME TTK

Matematikus alapképzés (BSc)

 

Kód:  BMETE95AM09 (ea). és BMETE95AM26 (gyak);Követelmény: 2/2/0/V/6;

Félév: 2014/15/2; Nyelv: magyar;

Előadó: Dr. Simon  Károly  <simonk@math.bme.hu> , www.math.bme.hu/~simonk

 

Gyakorlatvezető: Dr. Simon Károly

Előadásnak a Kedd 8:15-9:45 (helye H 46) órát,

Gyakorlatnak a csütörtök 8:15-9:45-ig (helye H 46) órát nevezzük.

Jelenléti követelmények:

Az aláírás megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak legalább 75%-án való részvétel. (Ez, a félév folyamán 13 aktív gyakorlattal számolva maximum 3 mulasztást enged meg.) E szabálytól való eltérésre csak különlegesen és igazolhatóan indokolt esetben van lehetőség. A jelenlétet minden gyakorlat alkalmával ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések:

A félév folyamán rendszeresen házi feladatokat kapnak a hallgatók, melyek a tárgy honlapjáról lesznek elérhetőek:

 

 http://www.math.bme.hu/~simonk/sztoch_foly

A házi feladatok képezik a tárgy legfontosabb részét. Ezeket összesen három féle módon kérjük számon:

1.     Be kell adni a házi feladatokat. Tíz BEADANDÓ HÁZI FELADAT sorozat lesz. Ha a hallgató 2/3 részben teljesíti a  valamelyik házi feladat sort, akkor ezért a feladatsorért 2 pontot kap. Ha ez nem teljesül, de legalább 1/3 részben teljesít, akkor 1 pontot kap. Azon házi feladat sorokért, melyeket a hallgató kevesebb, mint 1/3 részben teljesít, a hallgató 0 pontot kap. Ha a hallgató a beadási határidőt követő héten adja be a házi feladatot, a fent leírt pontszám felét kapja. A beadási határidőt legalább 168 órával lekéső házi feladatokért 0 pontot adunk

2.     Házi Feladat Ellenőrző Dolgozatok(HFED) iratuk (ennek definíciója lent részletezett),

3.     a vizsgán megszerezhető pontok felét a házi feladatokhoz nagyon hasonló feladatok megoldására lehet kapni.

A  félév folyamán 7 alkalommal 30 perces Házi Feladat Ellenőrző Dolgozatokat (HFED) iratuk.  A HFED-k kizárólag házi feladatokat fognak tartalmazni. A céljuk, hogy ellenőrizzük, hogy a hallgató, még ha beadta is a házi feladatokat, azokat nem csak szolgaian másolta valakiről. Ezek száma a HFED-ben a kidolgozásukhoz szükséges időtől függ.  A 7 HFED közül a legjobb ötöt vesszük figyelembe, de javítani, pótolni ezeket nem lehet. Ezen HFED-ek mindegyikén maximum 6 pontot lehet kapni. A HFED-ek időpontjai:

1.     HFED február 19-én,

2.     HFED február 26-án,

3.     HFED március 12-én,

4.     HFED március 26-án,

5.     HFED április 9-én,

6.     HFED április 23-án,

7.     HFED május 7-én.

Az aláírás megszerzésének minimális feltételei tehát:

Hagyományos zh nincs,

házi feladatokból minimum 8 pont,

HFED-ből minimum: az öt legjobb összege legalább 12 pont kell, legyen.   

  A vizsga írásbeli és két egyenként 90 perces részből áll. Mindegyik részen 25-25 pontot lehet maximum szerezni. Az egyik részben elméleti kérdések lesznek: definíció, tétel, bizonyítás esetleg algoritmusok. A vizsga másik részében a házi feladatokhoz hasonló feladatok lesznek. Összesen tehát a vizsga jegybe beszámító minden fajta pontszámok:

1.     Házi feladat: 10 sorozat mindegyiken max. 2 pont összesen max. 20 pont (minimum 8 pont kell az aláíráshoz).

2.     HFED: a 7 HFED-ből a legjobb öt HFED  pontszámainak összege. Max. 5X6=30 pont. (minimum 12 pont kell az aláíráshoz.)

3.     Vizsga „feladatok” része:max: 25 pont. 

4.     Vizsga „elmélet” része: max 25 pont. A vizsgán a két részből együttesen kell legalább 20 pont. A vizsga egyes részeire nincs minimum pontszám.

 

Ezek után a vizsga jegyet a következő módon számoljuk:

 

0% -   39%:          elégtelen (1)

40% -   54%:          elégséges (2)

55% -   69%:          közepes (3)

70% -   84%:          jó (4)

85% - 100%:          jeles (5)

 

A tárggyal kapcsolatos információk a kurzus honlapján:

http://www.math.bme.hu/~simonk/sztoch_foly

 

 

 

Ezen követelmények akkor érvényesek, ha kapunk házi feladat javítót a tárgyhoz. Ellentétes esetben a követelményeket ennek megfelelően változtatnunk kell. Ezt a tárgy honlapján azonnal bejelentjük.

 

Budapest, 2015. január 11

.

Dr. Simon Károly simonk@math.bme.hu

egyetemi tanár, tárgyfelelős          

www.math.bme.hu/~simonk