Tárgykövetelmények
BME TTK

ERGODELMÉLET ÉS DINAMIKAI RENDSZEREK


Kötelezően választható speciálelőadás 4. és 5. éves matematikus, mérnök- fizikus hallgatóknak, valamint matematikus, mérnök és fizikus doktoranduszoknak 

Kód: BMETE959311;        Követelmény: 2/0/0/V/3;

Félév: 2008/09/2;                Nyelv: magyar;

 

Előadó: Dr. Szász Domokos <szasz@math.bme.hu>  

.

  

Jelenléti követelmények:

Az aláírás megszerzésének szükséges feltétele az előadásoknak  legalább 70%-án való részvétel. (Ez, a félév folyamán 13 aktív előadással számolva, maximum 4 előadás mulasztását engedi meg.) E szabálytól való eltérésre csak különlegesen és igazolhatóan indokolt esetben van lehetőség. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.

 

Félévközi számonkérések:

Esetenként beadandó házi feladatok.

 

Az aláírás megszerzésének feltétele:

A jelenléti követelmények teljesítése.

 

A félév végi osztályzat kialakítása:  

A honlapon megtalálhatók a kijelölt házi feladatok. A vizsgán a hallgatók tételt és feladatot kapnak.

 

Konzultációk:

A gyakorlatvezető heti rendszerességgel tart fogadóórát.

 

Információáramlás:

A tárggyal kapcsolatos információk a kurzus honlapján naprakész állapotban hozzáférhetőek. 

 

 

Budapest, 2008. november 18.

 

 

                                                                                                  Dr. Szász Domokos
                                                                                                         tárgyfelelős