Tárgykövetelmények
Építőmérnöki Kar
Építőmérnök BSc Szak, 1. évfolyam
Matematika A2a – Vektorfüggvények

Kód: BMETE90AX02;   Követelmény: 4/2/0/V/6;
Félév: 2007/08/1;   Nyelv: magyar;
Előadó: Dr. Molnár Emil  (E0 kurzus);

Gyakorlatvezetők:

Szeghy Dávid  E1 kurzus
Fábián Ildikó  E2 kurzus,
Dr. Prok István  E5 kurzus
Hamschlager Andrea  E6 kurzus
Dr. Molnár-Sáska Gábor  E7 kurzus
Dr. Bérczi Gergely  E8 kurzus

Jelenléti követelmények. Aláírást csak az kaphat, aki részt vesz az előadásoknak legalább 50%-án és a gyakorlatoknak legalább 70%-án. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces 20 pontos zárthelyi dolgozat

1. zh: 5. hét (az előadás idejében); pótlás: 7. hét.  Témája: Numerikus sorok, Függvénysorok,
2. zh: 11. hét (az előadás idejében); pótlás: 13. hét.  Témája: Lineáris algebra, Többváltozós függvények.
A pótlási hét folyamán különeljárási díj befizetése ellenében az aláírás megszerzése még egyszer megkísérelhető. Ezen zárthelyi értékelése kétfokozatú: megfelelt 12 ponttal, vagy nem felelt meg.

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a zárthelyiken megszerzett pontok összege legalább 12p legyen.

Aláírással rendelkező hallgatók választhatnak az alábbi 2 lehetőség között:

a. Nem írják újra a zárthelyiket, ekkor a vizsgajegy megállapításánál félévközi munkájukat az aláírás megszerzéséhez szükséges 12 ponttal vesszük figyelembe.
b. Újra megírják a zárthelyi dolgozatokat, akkor az ott elért eredményt, de minimum 12 pontot számítunk.

A félév végi osztályzat kialakítása a félévközi teljesítmény és egy 60 pontos 110 perces írásbeli vizsgadolgozat alapján történik az alábbiak szerint. A félév során szerzett pontokhoz hozzáadjuk a vizsgadolgozatra kapott pontokat. Az összeg alapján az osztályzat:

  0 ponttól   39 pontig: elégtelen (1)
40 ponttól   54 pontig: elégséges (2)
55 ponttól   69 pontig: közepes (3)
70 ponttól   84 pontig: jó (4)
85 ponttól 100 pontig: jeles (5)

Konzultációk: keddenként és csütörtökönként 16:00 – 19:00-ig a Z.2.09. teremben a Matematika Intézet szervezésében.

 

Jegyzet:  Thomas féle kalkulus.

Ütemterv, segédletek, eredmények, aktuális információk

Budapest, 2007. augusztus 31.

Dr. Molnár Emil
a tárgy előadója