ÁBRÁZOLÓ GEOMETRIA
2007/08/2

ELŐADÁSOK

GYAKORLATOK

FELADATOK

1. A merőleges vetítés tulajdonságai.
   Monge-féle képsíkrendszer.
(U.11-14)

Térgeometriai bevezetés.
Térgeometriai szerkesztések. (U.5-10)

A rajzfeladatok megoldását általában a kiadást követő hét gyakorlati óráján kell beadni (keretezés). A kivételes eseteket külön jelezzük. EREDMÉNYEK, KONZULTÁCIÓK

2. Térelemek ábrázolása, illeszkedési feladatok, láthatóság. (U.14-18)

Kétképsíkos ábrázolás. Térelemek ábrázolása, speciális helyzetek. Illeszkedési feladatok. Sík fővonala általános és speciális esetekben.

H1 rajz: Poliéder ábrázolása

3. Egyenes és sík metszéspontja. Síkok metszésvonala. (U.18-23)

Egyenes és sík metszéspontja. Transzverzális feladatok. Síkok metszésvonala, síkidomok áthatása.

H2 rajz: Síkidomok áthatása

4. Képsíktranszformáció.  Egyenes és sík transzformálása. (U.24-31)

Képsíktranszformáció, egyenes transzformálása fő- majd vetítőegyenessé.
Poliéder adott irányú nézete. Sík transzformálása vetítősíkká, majd fősíkká. Háromszög szögeinek leolvasása, beírt körének középpontja.

H3 rajz: Poliéder adott irányú nézete

5. Poliéder síkmetszete. Egyenes és poliéderfelület metszéspontjai. (U.32-36)

Poliéder metszete általános síkkal. Vetítőhasáb síkmetszete.

H4 rajz: Poliéder és vetítősík metszete
H5 rajz: Poliéder metszete általános síkkal

6. Poliéderek áthatása. (U.37-44)

Poliéder és főegyenes oldalélű hasáb áthatása.

H6 rajz: Vetítőhasábos áthatás
H7 rajz: Poliéderek áthatása
A H7 rajzot 2 hét határidővel kell beadni.

7. Méretes alapszerkesztések 1.
   
Távolságfelmérés. Egyenes és sík merőlegessége (U.45-48)

Pont és sík távolsága. Kitérő egyenesek távolsága. Adott alaplapú és adott magasságú egyenes hasáb ábrázolása.

 

8. Méretes alapszerkesztések 2.
   Sík leforgatása (U.48-57)

Pont és egyenes távolsága. Metsző egyenesek hajlásszöge. Egyenes és sík, valamint két sík hajlásszöge. Kitérő egyenesek hajlásszöge, és normál-transzverzálisa. Vetítősíkon álló szabályos gúla v. hasáb ábrázolása.

H8 rajz: Vetítősíkra épített test ábrázolása

9. Méretes testábrázolás (U.58-66)

Méretes testábrázolás.

H9 rajz: Méretes testábrázolás.
A H1p – H5p pótrajzok beadásának határideje április 9.

10. Körábrázolás. (U.119-122)

Vetítősíkra és általános helyzetű síkra illeszkedő kör ábrázolása. Szélső pontok.

H10 rajz: Körábrázolás

11. Axonometrikus ábrázolás. Ortogonális axonometria (U.133, 140-143)

Síklapú test és hengerfelületeket tartalmazó test ábrázolása ortogonális axonometriában.

H11 rajz: Ortogonális axonometria

12. Felületek ábrázolása (U.151-153)

Ferde axonometria, speciális tengelykeresztek. (U.146-150).

H12 rajz: Ferde axonometria

13. Felületek síkmetszete (U.157-167 részletek)

Gömb és kúp és henger síkmetszetei 1.

 

14. A gömb, a forgáskúp és a forgáshenger síkmetszeteinek osztályozása.

Gömb és kúp és henger síkmetszetei 2.

A H6p – H10p pótrajzok beadásának határideje május 14. A H11p és H12p pótlások május 23-ig adhatók be.

(U.xxx-yyy) utal rá, hogy az anyag VERMES IMRE: Geometria útmutató és példatár
c. jegyzetében az xxx oldaltól az yyy oldalig található.

Jegyzetek:

Vermes Imre: Geometria útmutató és példatár (410661)
Strommer Gyula: Geometria (44518).
Bancsik Zs. – Juhász I. – Lajos S.: Ábrázoló geometria szemléletesen

Gyakorló feladatok:

Kétképsíkos ábrázolás: 1, 2, 3, 4.

Koordinátákkal adott feladatok: Síkidomok áthatása, Poliéder síkmetszete, Poliéderek áthatása, Testábrázolás, Körábrázolás

További feladatok: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12.

Néhány példa vizsgadolgozatban kiadható feladatokra: Poliéder síkmetszete [1]; Poliéderek áthatása [2]; Méretes testábrázolás [3]; Körábrázolás [4]; Axonometria [5], [6]; Felület síkmetszete [7],.[8].

Csonkagúlák kompozíciója (Compoly) Poliéderek síkmetszetének és áthatásának gyakorlására. Az anaglif (térláttatós) ábrák megtekintéséhez szükséges piros-zöld szemüveg az egyetemi jegyzetboltban kapható.

Konzultációk:

Május 16. (péntek) 12:15–14:00, K.3.47.

… … … …