Differenciágeometria és numerikus módszerei (2009-10 1. félév)

Házi feladatok:

1. Hf
plusz hf1 2 pontért
2. Hf
Kiegészítés: szorzatgörbület a 2 fögörbület szorzata, képlete a példatárban van.
plusz hf2 2 pontért, beadás dec. 8. kedd.

A 2. zh-ra ajánlott feladatok: 79, 80, 82, 83, 87, 88, 89, 99, 100, 110, 114, 126, 133, 151, 153, 164.

A dec. 15.-ei pótlás
Eredményei:

példatár pdf file-ban (21,48 MB): letöltés

Mintaprogrammok:
Maple 9 program Bézier görbére

Maple program felületek ábrázolására
Maple program animációkkal és a Klein-kancsóval

Aki modellezést szeretne tanulni, vegye fel tavaszra a Geom. Tsz. Test és felületmodellezés c. szabadon választható TE94AX12 c. tárgyát!

e-mail:szilvasi@math.bme.hu