Matematika A3 (H0 kurzus)
Energetika és Mechatronika szakos hallgatóknak
a 2009/10/2 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

ZH-k
Követelmények
Eredmények

1.

Görbeelmélet

 

2.

Felületelmélet

 

3.

Vektorfüggvények deriválása; gradiens, rotáció, divergencia, Laplace-operátor, és kapcsolódó azonosságok, potenciálos mezők, görbementi integrál

 

4.

Felületi és felszíni integrál

 

5-6.

Tértartomány fogalma, térfogat, térfogati integrál, integrál-átalakító tételek, alkalmazások, gyakorlás

 

7.

(március 23.)

1. ZH: Vektoranalízis

A zh-írás két helyszínen történik:

MGFEA (Neptun-kód: A8OF10-IGUG7Y)

E1A (Neptun-kód: ILNSK0-ZRIIG1)

8.

Közönséges differenciálegyenlet fogalma, példák, megoldhatóság vizsgálata

 

9.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, I.

 

10.

Fontosabb egyenlettípusok osztályozása, explicit megoldási módszerek, II. (lineáris egyenletek)

 

11.

Egyenletek megoldása sorfejtéssel, reguláris, szinguláris pontok

 

12.

(április 27.)

2. ZH: Differenciálegyenletek

A zh-írás két helyszínen történik:

MGFEA (Neptun-kód: A8OF10-IGUG7Y)

E1A (Neptun-kód: ILNSK0-ZRIIG1)

13.

Laplace-transzformáció 

 

14.

Stabilitásvizsgálat

PótZH: hétfőn (május 10.) 16-18-ig az MGFEA teremben

 

Képletgyűjtemény vektoranalízis, differenciálegyenletek témakörökhöz.

 

Gyakorló feladatok a vektoranalízis és differenciálegyenletek témakörhöz.
Összeállította Nagy Ákos

 

Házi feladatok a vektoranalízis és differenciálegyenletek témakörhöz.

 

Szigorlati tematika és egy példa az elméleti kérdéssorra

 

Jegyzetek (ajánlott irodalom):

Vektoranalízis:

1. Jánossy L., Gnädig P., Tasnádi P.: Vektorszámítas I – III., Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 1989, 1986;

2. Szolcsányi E.: Differenciálgeometria és vektoranalízis (ELTE TTK jegyzet), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990;

3. Szőkefalvi-Nagy Gy., Gehér L., Nagy P.: Differenciálgeometria, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1979;

4. Szász G.: Matematika II. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest;

5. Babcsányi I., Gyurmánczi J., Wettl F., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény II. kötet, Műegyetemi Kiadó

Differenciálegyenletek

1. V. I. Arnold: Közönséges differenciálegyenletek, Műszaki könyvkiadó, Budapest, 1987;

2. Tóth J., Simon L. P.:  Differenciálegyenletek. Bevezetés az elméletbe és az alkalmazásokba, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 2005;

3. Szász G.: Matematika III. kötet, Tankönyvkiadó, Budapest

4. Babcsányi I., Csank L., Nagy A., Szép G., Zibolen E.: Matematika feladatgyűjtemény III. kötet, Műegyetemi Kiadó

 

Budapest, 2010. február 8.

Halmschlager Andrea
a tárgy előadója