Matematika A2c Biomérnök
hallgatóknak a 2011/12/2 félévben

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1.

Analitikus geometria, Numerikus sorok

R;M3: 22

2.

Függvénysorozatok, függvénysorok.

M3: 23-1..5

3.

Taylor-sorok, Fourier-sorfejtés.

M3: 23-6..8, M3: 23-9..12,
M3:28-1..3

4.

Elemi mátrixalgebra, determináns, rang

M2: 19

5.

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek.
Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság.

M2: 20-1..9

6.

Lineáris tanszformációk, Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor.

M2: 20-10..13

7.

Kétváltozós függvények, grafikon, térgörbék

I. zárthelyi dolgozat

M2: 14-1..2

8.

Folytonosság, határérték, derivált fogalmak

M2: 14-5..13

9.

Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték. Többváltozós függvények.

M2: 15-5..10

10.

Többváltozós függvények integrálása I.

M2: 16

11.

Többváltozós függvények integrálása II.

II. zárthelyi dolgozat

M2: 16

12.

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás

 

13.

Szétválasztható változójú és elsőrendű lineáris differenciálgyenletek

 

14.

Bernoulli, Jacobi, Riccati és egzakt diff.egyenletek megoldása

Pót zh

 

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

1. zárthelyi dolgozat 7. hét a csütörtöki előadáson
(március 22-én 10:15-től):

A csoport (neptunkód kezdőbetűje: A -- F) a K134 teremben
B csoport (neptunkód kezdőbetűje: G -- Z) a CHFMax teremben

2. zárthelyi dolgozat 11. hét a csütörtöki előadáson
(április 19-én) a K134 teremben:

1. csoport: (neptunkód kezdőbetűje: A -- I) 10:15-től
2. csoport: (neptunkód kezdőbetűje: J -- Z) 11:15-től

Pót zárthelyi dolgozat: május 3.

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra;

 az R betű  a Reimann I.-Nagyné Szilvási M: Geometriai feladatok

megfelelő fejezeteire utal.

 

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény.
Budapest, 2012. február 6.

Dr. G. Horváth Ákos
a tárgy előadója