Számítógépes grafika

Tárgykövetelmények
TTK M
atematika BSc képzés
Alkalmazott szakirány, 4. szemeszter

Kód: BMETE94AM08;                Követelmény: 2/0/2/F/4;
Félév: 2012/13/2 ( ütemterv );    Nyelv: magyar;

Előadó: Nagyné Dr. Szilvási Márta;

Gyakorlatvezetők: Dr. Béla Szilvia és Dr. Prok István

Tematika: A számítógépi geometriai modellezés műveletei (térbeli alakzatok definiálása, összetett modellek szerkesztése, vetítések). Pont-transzformációk és koordináta-transzformációk és alkalmazásaik alakzatok vetületeinek számítására (képsík felvétele, vetítési irány változtatása, ablakra való vágás) Párhuzamos és centrális vetületek számítási módjai. Térbeli alakzatok definiálási módjai CAD-rendszerekben, testmodellek és felületmodellek. Térbeli alakzatok numerikus leírásának módjai, diszkrét adatrendszerek és analitikus leírás. A spline-technika elemei. A láthatóság szerinti megjelenítés módszerei.

Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele az előadásoknak legalább 50%-án, a gyakorlatoknak pedig legalább 70%-án való részvétel. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. Egy gyakorlatról való hiányzás kivételes esetben valamely párhuzamosan meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható.

 

Félévközi számonkérések: 2 db zárthelyi és 2 db laborban bemutatandó (otthon előre megtervezett) önálló feladat.

1. zárthelyi a 7. héten (pót zh: április 9-én 16 órától) az 1–5 hetek tananyagából.
2. zárthelyi a 12. héten a 6–12 hetek tananyagából.
1. önálló feladat az 5. héten: testmodell szerkesztése.
2. önálló feladat a 11. héten: felületmodell szerkesztése.
A pótlási héten az elégtelen zárthelyik és feladatok pótolhatók.

A félévközi jegy megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a két zárthelyi osztályzatának átlaga elérje az elégséges szintet, és mindkét önálló feladatra kapott osztályzat legalább elégséges legyen.

 

A félévközi jegy kialakítása. A laborban mutatott teljesítményre adott osztályzatnak, valamint a két zárthelyi és a két önálló feladat osztályzatának számtani közepe 7 tizedtől fölfelé kerekítve.

 

Konzultációk: az oktatókkal történő megegyezés szerint.

 

Jegyzet:
J. D. Foley, A. van Dam, S. K. Feiner, J. F. Hughes: Computer Graphics, Principles and Practice (AddisonWesley).

– Juhász Imre: Számítógépi geometria és grafika (Miskolci Egyetemi Kiadó)

Kurusa Árpád, Szemők Árpád: A számítógépes ábrázoló geometria alapjai (Polygon jegyzettár)

– Nagyné Szilvási Márta: Cadkey gyakorlókönyv (Műegyetemi Kiadó)

– Nagyné Szilvási Márta: CAD-iskola (Typotex)

 

Budapest, 2013. február 1.

 

Nagyné Dr. Szilvási Márta
tárgyfelelős, előadó