Matematika A1a (C0, C00)
Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar BSc szakok

2013/14/2 félév

Hét

Előadás anyaga

Feladatok gyakorláshoz

1

Halmazelmélet alapjai, számfogalom, teljes indukció, binomiális tétel.

1: 103-114

2: 27, 28, 30-45, 73-75

6: 1-47, 86-112, 127-130

Komplex számok 1.

2

Komplex számok 2.

6: 134-137, 143-160

7: 1-8, 12-15, 16-18, 56-60, 79-87

Számsorozatok 1.

3

Számsorozatok 2,

7:103-111, 121-136, 177187

MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem), 39-64., 70-72., 77-83., 86-98.

Számsorok 1.

4

Számsorok 2.

 

8: 100-103, 108-114, 116-123, 130-133, 175-178, 199-210, 218-224

Függvénytani áttekintés

Függvény határértéke, folytonosság

5

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények 1.

 

Elemi függvények, inverz függvény, arcus, hiperbolikus és area függvények 2.

6

Derivált fogalma, differenciálási szabályok, elemi függvények deriváltjai

9: 1-6, 36-60, 61-66, 104-107

I. ZH

7

Középértéktételek. L’Hospital szabály 

11: 100-112, 114-121, 125-138 (L’Hospital)

11: 143-156 (Függvénydiszkusszió)

Függvényvizsgálat 1.

8

Függvényvizsgálat 2.

Implicit és paraméteresen adott függvények differenciálása.

11: 162168

Integrálszámítás alapfogalmai

9

Primitív függvény, határozatlan és határozott integrál. Newton-Leibniz-formula.

12: 1-41, 50-71, 74-114, 117-159, 160-169

 

 

Integrálási technikák

10

Racionális törtfüggvények integrálása. Speciális módszerek trigonometrikus és exponenciális függvények integrálására

 

 

13: 46-59, 65-73, 145-147, 157-163, 189-195,

201-214

Az integrálszámítás alkalmazásai

11

Improprius integrál

13: 13-32, 34-41

II. ZH

12

Vektorok a térben (vektortér, lineáris függetlenség, basis, koordinátázás)

4: 38-43, 51-55, 90-93, 111-112, 119-123

Vektorok a térben (vektorok szorzása, alkalmazások)

13

A tér analitikus geometriája 1.

5: 21-26, 34-47, 52-53, 66-69, 80-83

A tér analitikus geometriája 2.

14

Görbék differenciálgeometriája

 

Gyakorlás

 

 x: y-z,v,w: BabcsányiGyurmáncziSzabóWettl:
Matematika feladatgyűjtemény I. (075001)
jegyzet x fejezete y-tól z-ig, továbbá a v. és w. feladat

MIII./22: a számsorok témakör a
Babcsányi – Csank –
Nagy – Szép – Zibolen:
Matematika feladatgyűjtemény III.
kötetben
szerepel

 

Gyakorlati feladatsorok:
Halmazelmélet, teljes indukció
Relációk, komplex számok
Polinomok, számhalmazok
Számsorozatok
Numerikus sorok
Függvények határértéke, folytonossága
Differenciálszámítás alapjai
Differenciálszámítás
Szöveges szélsőérték feladatok
Vektorok, analitikus geometria


Minta feladatsorok: I. ZH, II. ZH, VIZSGA

Nulladik zh,   Konzultációk

ZH-kon használható képletgyűjtemény

Minta zh-k: első []; második []; vizsga []

Elméleti kérdések

EREDMÉNYEK

–––––––––––––––––––––––––––––
Budapest, 2014. február 1.
Halmschlager Andrea
a tárgy előadója