Matematika A2c

VBK hallgatóknak a 2015/16/1 félévben

 

 

 

Hét

Előadás anyaga

Gyakorlat anyaga

1

Differenciálegyenletek, egzisztencia és unicitás, Szeparábilis differenciálegyenletek

 MIII./28.: 1-22., 39-50.

2

Elsőrendű lineáris differenciálegyenletek.

(Sportnap)

 MIII./28.: 72-87.

3

Egzakt  differenciálegyenletek. Magasabbrendű differenciálegyenletek, Laplace-transzformáció

 MIII./28.: 137-145., 167-170., MIII./29.: 1-65.; 136-145.

4

Numerikus sorok

MIII./22: 1-15. (de a komplexek nem), 39-64., 70-72., 77-83., 86-98.

5

Függvénysorozatok, függvénysorok, Taylor-sorok 

 MIII./22.: 63-73., 85-90., 95-97., 103-109.

6

Fourier sorfejtés.

1. zárthelyi a keddi előadáson

 MIII/22.: 143-148.

7

Analitikus geometria, Lineáris tér, Elemi mátrixalgebra

MII./19: 1-31.

8

Mátrixok inverze, mátrixegyenletek, determináns, rang

MII./19: 36-51., 80-97., 100-116. (kivéve 114.)

9

Lineáris egyenletrendszerek megoldásának módszerei, megoldhatóság

MII./20: 1-15., 16-38., 42-50., 52-63.

10

Lineáris transzformációk, Bázistranszformáció, sajátérték, sajátvektor.

MII./20: 78-92., 104., 110., 113.

11

Kétváltozós függvények, grafikon, térgörbék

Kétváltozós folytonosság, határérték, derivált fogalmak

MII./14.: 1-7., 9-13., 47-51., 58-60., 64-66., 76-78., 120-122., 125-127.

12

Kétváltozós függvények szélsőértékei, feltételes szélsőérték. Többváltozós függvények.

2. zárthelyi a keddi előadáson 

MII./15.: 1-5., MII./15.: 52-71.

13

Többváltozós függvények integrálása I. 

 MII./16.: 9-24., 25-34., 46-50.

14

Többváltozós függvények integrálása II.

 

 

 

Zárthelyi dolgozatok eredménye

1. zárthelyi dolgozat 6. hét, a keddi előadáson (08-10h, ChA20) Anyaga: differenciálegyenletek, numerikus sorok. Minta ZH1.

2. zárthelyi dolgozat 12. hét, a keddi előadáson (08-10h, ChA20) Anyaga: függvénysorok, lineáris algebra. Minta ZH2.

Pótzh 14. hét 

 

 

 

A vizsga elméleti kérdései

Minta vizsga

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok

megadása során „Mx/y: " a

Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:

Matematika feladatgyűjtemény

jegyzet x-edik (I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)

az y-odik fejezet felsorolt feladatai

 

 

 

További gyakorló feladatok

 

 

 

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény. 

 

 

 

Eredmények

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 1.

 

 

 

Halmschlager Andrea

a tárgy előadója