Matematika A2 (H0 kurzus)
Energetikus és Mechatronikus
hallgatóknak a 2015/16/2 félévben

 

Hét

Dátum

Tervezett tananyag

1.

II. 15.

Numerikus sorozatok (ismétlés) és sorok bevezetése

II. 17.

Végtelen numerikus sorok – konvergencia  és abszolút konvergencia, kritériumok

2.

II. 22.

Végtelen numerikus sorok  -- feltételes konvergencia, sorok szorzása, kritériumok

II. 24.

Függvénysorozatok. Egyenletes konvergencia, integrálás, deriválás és határérték

3.

II. 29.

Függvénysorok. Normális konvergencia, abszolút és egyenletes konvergencia

III.  2.

Hatványsorok, analitikus függvények, deriválhatóság,Taylor sor, konvergencia-sugár

5.

III.  5.

L’Hospital szabály. Cauchy-féle középérték-tétel. Polinomiális approximáció.

4.

 

III. 7.

Taylor polinomok, hibatag, adott fokú legjobb közelítés. Taylor sorok alkalmazásai.

III. 9.

Fourier sorok. Sorfejtés, műveletek Fourier-sorokkal, konvergencia, alkalmazások.

5.

III. 14.

Munkaszüneti nap – helyette lesz a III. 5-i szombati előadás

III. 16.

Műveletek vektorokkal, azonosságok. Absztrakt vektorterek, példák. R^n vektorai.

6.

III. 21.

Koordinátageometria R^n-ben. Generáló rendszer, függetlenség, bázis, dimenzió.

III. 23.

Elemi mátrixalgebra. Determináns, rang.

7.

III. 28.

Húsvét Hétfő

III. 30.

Mátrix inverze, mátrixegyenletek. Mátrixok és lineáris transzformációk.

8.

 

IV. 4.

Lineáris egyenletrendszerek megoldása, megoldhatóság, összes megoldás leírása

IV. 6.

I. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (előadás idejében és helyén: KF 38)

9.

IV. 11.

Lineáris transzformációk

IV. 13.

Hasonlósági transzformációk

10.

IV. 18.

Bázis-transzformáció, sajátérték, sajátvektor

IV. 20.

Karakterisztikus egyenlet, karakterisztikus polinom, minimál-polinom, 

11.

IV. 25.

Többváltozós függvények: grafikon, határérték, folytonosság, konvexitás.

IV. 27.

Többváltozós függvények: támaszsík, érintősík, legjobb lineáris közelítés

12.

V. 2.

Sík- és térgörbék analízise.        (18 h: Konzultáció, KF 88)

V. 4.

II. ZÁRTHELYI DOLGOZAT (előadás idejében és helyén: KF 38)

13.

V. 9.

Többváltozós függvények differenciálszámítása I Parciális és irány menti derivált, gradiens

V. 11.

Többváltozós függvények differenciálszámítása II Szélsőérték, feltételes szélsőérték

V.11. 17h

Pót Zh dolgozat – külön időpontban és helyen: E ép. 1 A terem

14.

V. 16.

Pünkösd Hétfő

V. 18.

Többváltozós függvények integrálása I Görbe menti integrál

15.

(pót)

V. 23.

Többváltozós függvények integrálása II Többszörös (térfogati) integrál

V. 25. 8.

Aláírás pótló (pót-pót ) Zh dolgozat – külön időpontban és helyen (Kf 38, 8 h-)

Vizsgák  -     konzultációk

V.23. 18h

Konzultáció, KF 88 ?

V. 25.  8h

Vizsga („elő-vizsga”) – pót-pót zh-kkal együtt, KF 38

V. 31.10h

Konzultáció, ??

VI. 3. 8h

Vizsga, KF 38

VI. 9. 10h

Konzultáció, ??

VI. 13. 8h

Vizsga, KF 38

VI.20.10h

Konzultáció, ??

VI.22. 8h

Vizsga, KF 38

 


Zárthelyi dolgozatok eredménye

A vizsga elméleti kérdései

A gyakorlatok anyagához kapcsolódó feladatok
megadása során „Mx: y-z” a
Babcsányi I.– Gyurmánczi J. – Szabó L. – Wettl F.:
Matematika feladatgyűjtemény
jegyzet x-edik 
(I, II, III) kötetében (jegyzetszám: 075002-x)
az y-odik fejezet z-edik oldalán lévő feladatokra utal.

Gyakorló feladatok

Zárthelyi dolgozatokon használható képletgyűjtemény

Követelmények

 

További információk és segédanyagok
a tárggyal  kapcsolatban az előadó honlapján

Budapest, 2016. február 1.
Dr. Révész Szilárd
a tárgy előadója