1. zárthelyi: március 25. péntek 8-10. E.I.B

Anyaga: Lineáris algebra:  dimenzió, lineáris egyenletrendszer, determináns, rang, mátrix inverze; vektortér,
altér, lineáris függetlenség, bázis, dimenzió; lineáris operátor, képtér, magtér, dimenziótétel; operátor mátrixa
bázispárban, báziscsere.
Ebben a zárthelyiben nem lesz: sajátérték és sajátvektor, skaláris szorzatos terek, kvadratikus alakok, főtengelytétel.

Mintazárthelyi

Egyéb régebbi feladatsorok gyakorlásra:
http://www.math.bme.hu/~horvath/A2/A2zh.html
http://www.math.bme.hu/~andaia/oldgyak/101la2e.html

Konzultáció: március 24. csütörtök 16-18. R.108

2. zárthelyi: április 27. szerda 18-20.
A-J:  K.Aud.Max
K-V: E.I.A

Változás a helyszínben!!!
A-J: ChC14
K-V: E.I.A
Anyaga: Sajátérték és sajátvektor, skaláris szorzatos terek, kvadratikus alakok.
Numerikus sorok: konvergencia, szükséges feltétel, harmonikus sorok. Nemnegatív tagú
sorok konvergenciakritériumai: majoráns, minoráns, gyökkritérium, hányadoskritérium,
integrálkritérium. Hiperharmonikus sorok. Előjeles sorok abszolút és feltételes konvergenciája.
Leibniz típusú sorok. Az összeadandók sorrendje. Zárójelezés, zárójelek felbontása.
Hibabecslés.
Többváltozós függvények értelmezési tartománya. Belső, külső, határpont, nyílt, zárt halmaz,
torlódási pont. Többváltozós függvény határértéke, parciális határérték. Határérték és
alapműveletek, rendőrszabály. Polárkoordinátás helyettesítés határértékben.
Folytonos függvények, alapműveletek és közvetett függvény folytonossága. Bolzano-Weierstrass
tétel, korlátos zárt halmazon folytonos függvények tulajdonságai.
Parciális derivált. Totális differenciálhatóság definíciója, ellenőrzésének technikái.
 A parciális deriváltak folytonossága elég a differenciálhatósághoz. Iránymenti derivált.

Nem lesz a 2. zh-ban: függvénysorok, hatvány- és Taylor sorok.

Mintazárthelyi  (Integrálás most nem lesz)
Egyéb anyagok gyakorlásra

Konzultáció: április 26. kedd 16-18. E.I.A

Pótzárthelyi: május 6. péntek 8-10. Ch.Max
Akár mindkét zh-t lehet JAVÍTANI (ha az eredeti zh legalább 18 pont),
de csak az egyik zh-t lehet PÓTOLNI (ha az eredeti zh  <18 pontos).
Javítással az eredeti zh-pontszámot rontani is lehet.
A két rendes zárthelyi eredménye
A pótzárthelyi eredménye

Pótpótzárthelyi: május 19. csütörtök 14-16 QBF08 (azaz Q épület B szárny földszint 08).
1. FEL KELL VENNI a pótpótzh-t a Neptunban.
2. BEFIZETNI a különeljárási díjat.
3. A zh-nak azt a felét kell 45 perc alatt megírni, amelyből nem sikerült a 18 pontot elérni.
Tehát eredményes zh-t javítani itt már nem lehet.
A pótpótzh eredménye