1. zárthelyi
október 12. péntek 8-10 V2.716
Témája az elsõ 4 elõadás anyaga: komplex vonalintegrál, Taylor sor, Laurent sor,
szingularitások osztályozása, residuum-tétel, középértéktétel, maximumelv,
Liouville tétel, unicitási tétel
Mintazárthelyi

Konzultáció
október 11. csütörtök14-16 H.46

1. zárthelyi,   eredménye

2. zárthelyi
november 23. péntek 10-12 Z.206 és 208 (a gyakorlat termei)
Témája: mérték és integrálás, minden eddig átvett anyag. A főbb fogalmak:
szigma-algebra, mérték, külső mérték, Radon-mérték, Lebesgue és
Lebesgue-Stieltjes mérték a számegyenesen, Borel-halmazok, mérhető
függvény, majdnem mindenütt és mértékben való konvergencia, integrálás
mértéktérben.

Konzultáció
november 22. csütörtök14-16 H.46

Mintazárthelyi