Zárthelyi:

2012. december 7. 10-12, E.401

Anyaga: feladatmegoldás:
numerikus optimalizálás, variációszámítás, optimális
irányítás, parciális differenciálegyenletek.

Segédanyagok:
Nemlineáris gyökkeresés: itt  az 5.5 fejezetben
Feltételes szélsõérték többváltozós függvényekre
Variációszámítás: funkcionálok szélsõértéke
Optimális irányítási feladatok
Dinamikus programozás:  http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/13.pdf   4.10 fejezet
Parciális differenciálegyenletek:  http://tankonyvtar.ttk.bme.hu/pdf/23.pdf   23.2 és 23.3 fejezet

Mintazárthelyi

Zárthelyi, pótzárthelyi

Zárthelyi. pótzárthelyi eredmények és megajánlott vizsgajegy

Pótzárthelyi: december 12. szerda 8-10, H.306

Anyaga és nehézsége ugyanaz, mint a rendes zárthelyinél. Javítási céllal is meg lehet írni,
a beadott javító zh automatikusan törli a korábbi zh eredményét, ezért ilyenkor rontani
is lehet.

A pótzh-t nem írhatja meg, aki a tárgy elsõ felében az algebra zh-t elsõre nem teljesítette.
Ilyenkor (a TVSZ szerint) ebben a félévben aláírás nem szerezhetõ a tárgyból.

Pótpótzárthelyi: december 13. 8-10, H.607

Konzultáció: december 6. 16-18 H.601